Vi oppdaget at du er på en mobil enhet.
Vår garasjebygger gir best opplevelse på desktop eller nettbrett.

Ta meg til grasasjebygger
Få tilbud på garasje

Kongshavn garasje med pulttak vil si at garasjen leveres med pulttakstoler. Den mest solgte takvinkelen er 16 grader. Modellen kan leveres med takvinkler mellom 10 og 22 grader. Med 16 graders takvinkel eller mindre, leveres garasjen med selvbyggerpapp eller Mestertekk (på monterte) som taktekke. Over 16 graders takvinkel kan annet taktekke, som for eksempel takstein eller takplater, benyttes.

Kunden som velger denne type garasje, ønsker en annen stil enn den tradisjonelle stilen på sin garasje. På grunn av gittertakstolene får man ingen loftsrom på denne modellen. Man kan velge hvilken vei taket skal skråne, enten til en av sidene, eller bakover/fremover.

En garasje med skråtak kan leveres som materialpakke, prekutt, byggesett eller du kan få garasjen ferdig montert. Les mer om de ulike leveringsalternativene her.

Høyder på Kongshavnmodellen

Høyder på grunnmodell med standard vegghøyde 220 cm + ringmur 25 cm og innkjøring gavlside

En garasje med skråtak har ikke møne, men to gesimser. Det er derfor makshøydene til gesims som blir avgjørende for om den blir søknadspliktig

Enkelgarasje (bredde 380)

  • Gesimshøyde 386,3 cm (høyde målt på høyeste gesimstopp)

Dobbelgarasje (bredde 620)

  • Gesimshøyde 455,1 cm (høyde målt på høyeste gesimstopp)

Dersom du ønsker garasjeport med høyere innkjøringshøyde eller innkjøring takrenneside vil alle mål øke med minimum 25 cm.

Kongshavn Garasje

Få tilbud

Kongshavn Garasje

440X780 (34,3 KVM)
Få tilbud

Kongshavn Garasje

380X660 (25,1 KVM)
Få tilbud

Kongshavn Garasje

380X720 (27,4 KVM)
Få tilbud

Kongshavn Garasje

320X720 (23,0 KVM)
Få tilbud

Kongshavn Garasje

620X720 (44,6 KVM)
Få tilbud

Kongshavn Garasje

320X660 (21,1 KVM)
Få tilbud

Kongshavn Garasje

620X780 (48,4 KVM)
Få tilbud

Kongshavn Garasje

620X780 (48,4 KVM)
Få tilbud

Kongshavn Garasje

Få tilbud

Kongshavn Garasje

680X720 (49,0 KVM)
Få tilbud

Kongshavn Garasje

560X720 (40,3 KVM)
Få tilbud

Bredder og lengder kan tilpasses behov. Fra minste enkelgarasje med en bredde fra 320 cm og lengder fra 600 cm og oppover.

Lengden på en dobbelgarasje starter på 600 cm og øker i 60 cm moduler til valgfri lengde. Garasjer med bredde på 620 cm og lengde på 800 cm, er vår mest solgte dobbelgarasje.

MATERIALSPESIFIKASJON FOR KONGSHAVN:

TIPS OG RÅD TIL KONGSHAVNGARASJE:

  • Ønsker du ekstra lagringsplass, anbefaler vi at du øker lengden på garasjen, slik at du i tillegg får lagringsplass i bakkant av garasjen. Om du gjør det, anbefaler vi også at du setter inn en dør i bakkant, slik at du slipper å gå forbi parkerte biler når du skal inn og ut av garasjen med ting.
  • Man kan også snu innkjøringssiden på en Kongshavnmodell, og kjøre inn på takrennesiden (langsiden). På denne måten kan man få en sidebod til garasjen, som gir ekstra lagringsplass. Hvis man velger å ha sidebod i garasjen, anbefaler vi å ha en egen inngangsdør inn til lagringsplassen slik at du unngår å gå forbi parkerte biler med utstyr og annet som du har i garasjen.
  • Velg vinduer uten sprosser for et skikkelig funkispreg.
  • Port og dør kan leveres med ulike profiler og i et utvalg farger, slik at du får et likt uttrykk som du har på huset.
  • Du kan velge hvilken retning skråtaket på garasjen skal helle/skråne, både til høyre, venstre eller bakover.

Les om hvorfor denne kunden valgte akkurat denne modellen som sin garasje i artikkelen under: