Få tilbud på garasje
Få tilbud på garasje

Kongshavn garasjer leveres med pulttakstoler. Den mest solgte takvinkelen er 16 grader. Modellen kan leveres med takvinkler mellom 10 og 22 grader. Med 16 graders takvinkel eller mindre, leveres garasjen med selvbyggerpapp eller Mestertekk(på monterte) som taktekke. Over 16 graders takvinkel kan annet taktekke, som for eksempel takstein eller takplater benyttes.

Kunden som velger denne type garasje, ønsker en annen stil enn den tradisjonelle stilen på sin garasje. På grunn av gittertakstolene får man ingen loftsrom på denne modellen. Man kan velge hvilken vei taket skal skråne, enten til en av sidene, eller bakover/fremover.

Bredder og lengder kan tilpasses behov. Fra minste enkelgarasje med en bredde fra 320 cm og lengder fra 560 cm og oppover.

Lengden på en dobbelgarasje starter på 560 cm og øker i 60 cm moduler til valgfri lengde. Garasjer med bredde på 620 cm og lengde på 800 cm, er vår mest solgte dobbelgarasje.

 

TIPS OG RÅD TIL KONGSHAVNGARASJE:

  • Ønsker du ekstra lagringsplass, anbefaler vi at du øker lengden på garasjen, slik at du i tillegg får lagringsplass i bakkant av garasjen. Om du gjør det, anbefaler vi også at du setter inn en dør i bakkant, slik at du slipper å gå forbi parkerte biler når du skal inn og ut av garasjen med ting.
  • Man kan også snu innkjøringsiden på en Kongshavnmodell, og kjøre inn på takrennesiden (langsiden). På denne måten kan man få en sidebod til garasjen, som gir ekstra lagringsplass. Hvis man velger å ha sidebod i garasjen, anbefaler vi å ha en egen inngangsdør inn til lagringsplassen slik at du unngår å gå forbi parkerte biler med utstyr og annet som du har i garasjen.
  • Velg vinduer uten sprosser for et skikkelig funkispreg.
  • Port og dør kan leveres med ulike profiler og i et utvalg farger, slik at du få et likt uttrykk som du har på huset.
  • Du kan velge hvilken retning skråtaket på garasjen skal helle/skråne, både til høyre, venstre eller bakover.