Få tilbud på garasje
Få tilbud på garasje
Funkis dobbelgarasje, 16° takvinkel

Kongshavn garasje leveres med pulttakstoler. Den mest solgte takvinkelen er 16°. Modellen kan leveres med takvinkler mellom 10° og 22° grader. Med 16° takvinkel eller mindre, leveres garasjen med selvbyggerpapp eller Mestertekk(på monterte) som taktekke. Over 16° takvinkel kan annen taktekke, som for eksempel takstein eller takplater benyttes.

Tips og råd til Kongshavnmodellen

For et funkisuttrykk anbefaler vi at du velger vinduer uten sprosser. Du kan også få port og dør i andre farger, slik at de passer sammen med fargene som du har på huset.
Du kan velge hvilken retning skråtaket på garasjen skal helle, både til høyre, venstre eller bakover.