Vi oppdaget at du er på en mobil enhet.
Vår garasjebygger gir best opplevelse på desktop eller nettbrett.

Ta meg til grasasjebygger
Få tilbud på garasje

Garasjeprosessen - Se våre beste tips

Vi vet at mange aldri har bygget garasje før og derfor ikke helt har oversikt over hvordan garasjeprosessen er. Her gir vi deg våre 8 beste tips du bør lese før du bygger garasje. Da vil du få viktig kunnskap om hva du bør tenke på og hvor lang tid en slik prosess vil ta.

Få tilbud på garasje Se våre garasjer

Du bør alltid starte med å sjekke med din kommune hvilke muligheter og eventuelle begrensninger som ligger i reguleringsplanen på din tomt. Da får du vite om du kan bygge innenfor de generelle reglene, eller om reguleringsplanen setter begrensninger. Er det ingen reguleringsplan på din tomt, må du søke uansett.

Har du spesielle utfordringer på tomten, kan vi tilpasse garasjen slik at den passer inn. Det kan for eksempel være at du trenger hele vegger i mur, eller en avtrapping på muren.

Garasjen skal du ha i mange år. Da er det viktig å tenke på fremtidige behov før du gjør valget ditt. Hvor mange biler skal du ha plass til? Har du eller familien en hobby som kunne trenge litt ekstra plass? Kanskje dere har behov for en arbeidsbenk for bilmekking eller skipreparering? Livet er i stadig forandring og behov endres. Garasjen kan romme mye mer enn bare bilen. Vi gjør oppmerksom på at Igland Garasjen leverer uisolerte garasjer. Det anbefales at man bruker fagfolk om man ønsker annen bruk, for å ivareta nødvendig lufting og godt inneklima.

En bod enten i bakkant eller på loftet, kan frigjøre mange dyre kvadratmeter inne i huset. Vi har kunder som har laget en Amerikansk diner, pub, selskapslokaler og mange andre bruksområder enn bare parkeringsplass til bil.
Ønsker man å tilpasse garasjen med fremskutt front, gjør vi oppmerksom på at fremskutt front vil telle som en del av total arealet på garasjen. Dette endres til fremskutt front på vegg eller søyler. Mens fremskutt front på drager er ikke en del av totalarealet.

Det er flere kostnadsområder i et garasjeprosjekt

  1. Kostnad for søknad varierer fra kommune til kommune, og en dispensasjonssøknad koster mer enn en forenklet søknad. Kommunen din hjelper deg med svar på disse kostnadene
  2. Kostnad for grunnarbeid varierer mye basert på hva slags grunnarbeid som må utføres. Sprenging er kostnadsdrivende.
  3. Støp av såle og ringmur er ganske standardisert i prising, men varierer i ulike deler av landet.

Vi anbefaler at du får en oversikt over disse kostnadene først. Dette er kostnader som må beregnes uavhengig av hvilken type garasje du velger. Da vil du vite hvor mye du har igjen på budsjettet ditt og hvor mye du kan bruke på selve garasjebygget.

Garasjen din skal passe inn der du bor og den skal møte dine behov når det gjelder stil og arealbruk. Hvilken planløsning gir mest for pengene? Hvordan kan tomten utnyttes best mulig? En tegning sier mer enn tusen ord og er et godt utgangspunkt for videre planlegging. Våre medarbeidere hjelper deg gjerne med planløsningen. Vi kan gjøre endringer og tilpasninger for å møte dine ønsker og behov, og dette er gratis for våre kunder.

Om du ikke finner nøyaktig den garasjemodellen du vil ha, eller om du ønsker å tilpasse garasjen til stilen på huset ditt kan vi hjelpe deg med din garasjetegning. Vi har egne tegnere som daglig tegner garasjer. I tillegg har disse tegnerne god dialog og samarbeid med kundeveilederne våre for å få en bredere forståelse av trender i garasjemarkedet.

Vår tekniske avdeling stiller også disponibel for å ivareta og ha et overblikk over tekniske løsninger våre kunder ønsker. Det betyr at det ikke er nødvendig å bruke arkitekt dersom du ønsker andre løsninger enn de du finner på våre nettsider. Vi ønsker å hjelpe våre kunder med å finne tilpassede løsninger på sine garasjer, herunder også tegne drømme garasjen i samarbeid med kunden.

Har du kontroll på søknadsprosessen?

Reguleringsplanen i kommunen gir rammebetingelser når det gjelder størrelse, høyder og plassering. Det er viktig overfor både kommunen og naboer at det kommer tydelig frem hva slags garasje du planlegger å bygge og hvor den skal plasseres. Situasjonskart og nabolister innhentes hos kommunen.

Når du kjøper garasjen hos oss, får du snitt- og fasadetegninger i målestokk, ringmurstegninger, samt malsett og veiledning om hvordan byggesøknaden fylles ut. Vi har lang erfaring på dette området og hjelper deg gjerne gjennom hele prosessen.

Igland Garasjen kan, mot et honorar, ta søknadsprosessen for deg.

Før du bestiller levering av garasjen (gjelder monterte garasjer), må du gjøre ferdig grunn- og støparbeidet. Dette er en ekstra sikkerhet for deg, da vi kan tilpasse byggesettet til grunnmuren dersom det er gjort feil i forhold til den målsatte tegningen du har fått av oss.

Grunnarbeidet skal sørge for at du kan støpe på solid, stabilt og frostsikkert underlag.

Støp av såle og ringmur blir tilpasset tegninger fra oss. Ringmuren gjør at det blir mer avstand mellom kledningen og grunn og hjelper treverket til et mindre fuktig miljø. I noen tilfeller må du støpe hele vegger, eller trappinger for å tilpasse til terrenget. Da tilpasser vi garasjen etter muren.

Noen velger å gjøre deler eller hele denne jobben selv, mens mange ønsker hjelp fra profesjonelle. Om du ønsker tilbud og hjelp, har vi satt opp en liste med entreprenører og murere som vi vet at tidligere kunder har vært veldig fornøyd med.

Det enkleste er selvfølgelig å overlate jobben til fagfolk, men det vil igjen være avhengig av budsjettet. Et garasjeprosjekt består som regel av grunnarbeid på tomten, støping av ringmur og såle, materialleveranser og montering/bygging av garasjen. Vi monterer garasjer på følgende postnummer 0001-5999 og 6700-6999.

Din jobb er å velge om du vil ha garasjen ferdig montert, gjøre litt selv eller gjøre alt selv.

Når du har valgt garasjetype og leverandør, vil du ha følgende hovedaktiviteter i tidsplanen:

En enkelt byggesøknad skal ikke ta mer enn 3 uker fra du sender inn komplett søknad til kommunen og frem til godkjenningen foreligger. Skulle det ta lengre tid, må du ikke starte byggingen før du har fått svar. Grunnarbeidene tar vanligvis 1- 2 uker, men vær oppmerksom på at entreprenørene kan ha lang ventetid i høysesong. Produksjonen av selve garasjen varierer også med sesong. På våren regner vi gjerne 5 -7 uker, mens det på høsten kan ta inntil 12 uker. Selve monteringen av garasjen går relativt raskt, da den blir levert i elementer. Erfaringsmessig tar det 3-6 måneder fra du inngår kontrakt med en leverandør til garasjen er ferdig levert og montert.

Les mer om hva det er lurt å vite før du bygger garasje i vår artikkel, Dette er viktig å tenke på når du skal bygge garasje.

 

Se vår brosjyre