Vi oppdaget at du er på en mobil enhet.
Vår garasjebygger gir best opplevelse på desktop eller nettbrett.

Ta meg til grasasjebygger
Få tilbud på garasje
Få tilbud på garasje
Leverer dere kun standard modeller, eller kan dere tilpasse etter mine ønsker?

Igland Garasjen har valgmuligheter fra standardgarasjer til spesialgarasjer med store tilpasninger etter kundens ønsker. Vi strekker oss langt! Ta gjerne kontakt med oss for å høre om alle mulighetene.

Kan jeg få garasjen med leilighet/hybel på loftet?

Igland Garasjen er konstruert og dimensjonert for å fungere som garasje/uisolert bygning. Konstruksjonen er ikke dimensjonert for varig beboelse. Ved varig beboelse trer TEK17 i kraft.

Ved tiltak til annen bruk anbefales uttørking og fuktmåling før tiltak iverksettes. Annen bruk skjer for kjøpers egen regning og risiko.

Dersom kunde avviker fra konstruksjonstegningene fra Igland Garasjen, er dette kundens ansvar og det vil kunne kreve spesielle tiltak.

Jeg har mottatt tegninger men ønsker noen endringer. Hva koster det?

Endring av tegning frem til garasjen er lagt til produksjon er kostnadsfritt.
Uansett om det skulle være fordi dine ønsker er endret, eller om naboen har klaget.

Hvordan ser karm/hengsler og håndtak ut på en dør som ikke er hvit?

Som standard leveres garasjedør i stål og ferdig hvitmalt, men kan leveres i andre farger om du ønsker dette.
Dersom du har bestilt en annen farge, vil kun utsiden av døren lakkeres. Om ønskelig kan begge sidene lakkeres mot et lakkeringstillegg. Hengsler og karm leveres i hvitt. Dørhåndtak/lås leveres i krom, uavhengig av fargen på dørbladet.

Dørblad:

Hengsler og dørkarm leveres i hvitt:

   

Dørhåndtak/lås leveres i krom:

 

Hva gjør jeg om jeg ønsker garasje uten ringmur?

Vi beregner at alle våre garasjer plasseres på en ringmur,  men dersom du ønsker garasjen uten ringmur, eller du har en stor betong plate som strekker seg på utsiden av yttervegg, anbefaler vi at du tar kontakt med oss slik at vi sammen kan se på løsningen. Løsningen må avtales på forhånd. For eksempel på større flate så vil vi ikke kunne garantere at det ikke kommer vann inn under svill.

Hva gjør jeg dersom jeg ønsker å etterisolere garasjen?

Igland Garasjen er konstruert og dimensjonert for å fungere som en garasje/uisolert bygning med tilstrekkelig lufting av hele konstruksjonen.

Dersom kunde i etterkant ønsker å isolere bygget anbefaler vi på det sterkeste at du kontakter en lokal fagmann, slik at du sikrer riktig utførelse, tilstrekkelig lufting og fuktkontroll i henhold til tiltenkt bruk.

Det blir stadig mer svingninger i været og de regionale fuktpåkjenningene er svært forskjellige, noen områder krever særtiltak ved isolering.

Hva gjør jeg dersom jeg ønsker å endre på konstruksjonen i garasjen?

Om du ønsker å endre på konstruksjonen som er levert for å sette inn vindu/dør eller lignende så bør det inn fagperson.

Dersom det er blitt utført konstruksjonsmessige endringer så bortfaller garanti og reklamasjonsmulighet i forbindelse med tiltaket.

Hva burde jeg ta hensyn til når jeg velger farge på garasjeport?

Det anbefales ikke mørke farger på porter som står i direkte sollys.

Forskjellen på temperaturen inne og ute vil gjøre at porten buer seg, og kan føre til skumslipp av seksjonene.

Om jeg aksepterer tilbudet, betyr det at jeg får garasjen om 4-5 uker?

Nei, signering av tilbudet/ordreinngåelse medfører ikke at vi setter i gang produksjonen av garasjen din, dette gjør vi først når vi mottar dokument nummer to kalt ”bekreftelse for levering”(avrop). Det du gjør ved å akseptere tilbudet, er at du binder deg til oss som leverandør, og vil gjennomføre leveransen dersom du får det godkjent og/eller når grunnarbeid og støp er ferdig.
Vi lager tegninger til deg som du kan bruke i søknadsprosessen til kommunen ved ordreinngåelse.

Må jeg betale avbestillingsgebyr om jeg får nei i kommunen?

Nei, dersom du mot formodning ikke får det godkjent i kommunen, trenger du kun å sende en skriftlig kopi av avslaget innen 2 måneder etter du har mottatt det, og vi sletter saken din kostnadsfritt. Vi gjør oppmerksom på at tegningene våre ikke kan brukes i prosjekter som vi ikke er del av.

Dersom kommunen gir avslag, men godkjenner dersom du gjør noen endringer på garasjebygget, kan vi tilpasse etter kommunens tilbakemeldinger.

Kan en garasje bygges hele året?

Ja, garasjer bygges hele året. Støping bør ikke gjøres om det er kaldere enn – 15°C

Jeg ønsker å montere elektronisk dørlås på min isolert ståldør, er det mulig?

Våre isolert ståldører er dessverre ikke kompatible for elektronisk dørlås.

Jeg ønsker å ha deler av veggene i mur, kan dere levere det?

Dersom du skal ha en hel vegg i mur, vil vi trekke denne veggen ut av tilbudet. Dersom du skal ha deler av veggen i mur, så kan vi levere med en nedtrapping pr vegg på elementgarasjene. På prekuttgarasjene gjør du denne tilpasningen på stedet.

Jeg har ombestemt meg og ønsker å få garasjen ferdig montert i stedet for som byggesett, fikser dere det?

Det er ikke noe problem, så lenge vi får beskjed om dette før garasjen legges til produksjon. Monterte garasjer har ofte noe lenger leveringstid da de må tilpasses montørenes arbeidsliste. Vi minner om at vi ikke monterer i hele Norge. For privatpersoner monterer vi på følgende postnummer: 0001-5999 og 6700-6999.

Jeg har ikke fått svar på søknaden av kommunen enda, bør jeg vente med å bestille levering av garasjen?

Ja.

Kommunen kan forlange endringer på garasjen din for at den skal bli godkjent, eller i verste fall ikke godkjenne søknaden i det hele tatt.

Jeg har allerede støpt mur på egne mål. Kan dere levere på disse?

Send oss målene, så skal vi se på det. Vi gir raske tilbakemeldinger!

Hvordan monterer jeg vinduet i min garasje?

Legg 2 stk 19mm tykke klosser i vindusåpningen jevnt med innerkant kledning. Striplet firkanter viser hvor det skal settes inn kiler ett at vinduet er satt inn. Fest kledningsbord nr. 1 midtstilt på vindusåpningen og jevnt med overkant av 19mm klossene. Fest så vasshellebeslaget (nr.2) med hvite spiker til belistningen

Fest belistningsbord nr. 3 og 4 rundt vinduet

Vasshelle (nr. 5) festes over resten av belistningen med 1cm utstikk på hver side

Vindtetningsduken skal ligge på utsiden av vinduet og klemmes med belistningen. Kutt vekk overflødig duk langs belistningen. Sett inn kiler som vist på øverste bilde. Vasshelle monteres over vindu. PVC vinduer skrus fast i belistningen, trevinduer spikres.

Hvordan kobler jeg til en fotocelle, eller innvendig bryter til min garasjeport?

Oversikt over innganger på Liftmaster EV-serien:
Denne oversikten gjelder EVS og EVF, portåpnere levert fra Igland Garasjen fra 2013 og til dags dato.
Her kan man også koble inn for eksempel batteripakke dersom man ikke har innlagt strøm i bygget.

 

Hvor vanskelig er søknadsprosessen?

Søknadsprosessen er enkel, men kan ta noe tid! Vi har skjemaer og maler på hvordan søknadsskjemaene skal fylles ut, og vi leverer snitt- og fasadetegninger. Det du trenger i tillegg er situasjonskart, naboliste og reguleringsplan for ditt område. Disse dokumentene kan du få på ditt lokale byggesakskontor.

Hvor stor garasje kan jeg bygge?

Garasjens størrelse avhenger selvfølgelig av hvor stor plass du har. Ønsker du å bygge over 50kvm er det strenge krav til avstander til eksisterende bebyggelse. Ønsker du en garasje inntil 50kvm er kravene mindre, og en søknad er enklere å få gjennom! Om ønsket er en garasje på over 70kvm må du ha hjelp fra en byggmester eller konsulent som kan stå som ansvarlig for bygget.

Hvor stor avstand trenger jeg til andre bygg?

På bygg som ikke er søknadspliktige, sier reglene at bygget må stå minimum 1 meter fra andre bygg (og nabogrense). I denne sammenheng er det viktig å ta hensyn til takutstikk. Du bør beregne avstanden fra ytterste punkt på begge bygg.

Hvor lang leveringstid er det på en garasje?

Leveringstiden avhenger av hva slags type garasje du har bestilt.
En prekutt, eller en standard elementgarasje, har leveringstid inntil 8 uker. Noe lengre leveringstid kan påregnes i høysesong (høsten) og ved ferieavvikling. Garasjer med spesialtilpasninger må også påregne noe lengre leveringstid. For monterte garasjer garanterer vi at montasjen er påbegynt innen 12 uker etter at levering av garasjen er bestilt.

Hvilke farge er det på skruene til mønestein?

Vi leverer kobberskruer til mønestein, uavhengig av fargen på mønesteinen.

Hva må jeg kunne for å montere garasjen selv?

Om du ønsker å få garasjen i elementbyggesett så mener vi at det i utgangspunktet holder å være «normalt handy». Vi har tilpasset byggesettet slik at man ikke trenger fagbrev for å bygge garasjen selv. Du vil motta en fyldig monteringsveiledning før garasjen kommer. Velger du et ferdig kappet byggesett, bør du ha mer snekkererfaring. Har du spørsmål underveis, er det bare å ta kontakt med oss.


Vann/fuktighet i garasjen?

Vann kan komme inn i garasjen på flere måter. Regn og snø kommer inn med bilen, i tillegg kan det komme inn noe vann under og rundt porten. I en luftig garasje vil luftfuktigheten inne i garasjen, være den samme som utenfor. Dersom man gjør endringer på konstruksjonen, som for eks. isolering så må kjøper sikre at luftsirkulasjon i garasjen blir ivaretatt.

Ujevn betong og/eller åpninger under port kan gjøre at vann trenger inn under gummilisten, og med sidebeslag på porten. Med mindre ujevnheter på gulvet, kan en weather-stop list begrense vanninndrivet. Dette kan du bestille her 

Dersom garasjen monteres kort tid etter at gulvet ble støpt, så vil du kunne få noe forhøyet fuktighet i garasjen da betong-gulvet slipper noe fuktighet. Dette kan løses ved at du har vindu/dør/port litt åpen for lufting.

Jeg opplever problemer med fjernstyringen av min garasjeport, hva gjør jeg?

I noen tilfeller kan andre typer elektronikk i ditt nærområde påvirke funksjonaliteten til din fjernkontroll.
Les mer om det her:Frekvensforstyrrelse Portåpner

Kontaktinformasjon til Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet finner du her

Jeg opplever at låsen til døra er veldig treg, hva kan jeg gjøre?

Vi anbefaler at dørlåser smøres minimum en gang pr. år.

Benytt låsolje, som du får kjøpt på ditt lokale byggevarehus.

Jeg opplever at Epoxygulvet sprekker opp/flasser, hva gjør vi?

Det finnes to hovedårsaken til at epoxygulv flasser eller sprekker opp. Som regel skyldes det at betongen ikke var tilstrekkelig tørr før påføring av epoxy, eller at sålen ikke har vært godt nok rengjort.

Dersom epoxyen har sprekt opp, må man sparkle over sprekkene med epoxysparkel. Deretter må du legge ny epoxy på skadestedet.
Epoxysparkel finner du her.

Dersom epoxyen flasser, må man børste/fjerne det som er løst, og deretter vaske med epoxyrens. Deretter må du legge ny epoxy på skadestedet.
Epoxyrens finner du her.

Jeg opplever at det er vann på innsiden av ståldøren min, hvorfor?

Det kan oppstå kondens på innsiden av ståldører ved store temperaturforskjeller innendørs og utendørs.
Dersom du har planer om å gjøre tiltak på garasjen i etterkant, eksempelvis ved å isolere den, så anbefaler vi at du kjøper en isolert ytterdør. Ta kontakt med din selger for mer informasjon.

Jeg får bare åpnet garasjeporten 20-30cm før den stopper/returnerer, hva gjør jeg?

Dersom du har en garasje uten dør og porten kun åpner seg et lite stykke før den stopper/returnerer kan det være at bagasjeluken på bilen din har åpnet seg inne i garasjen. I noen tilfeller kan dette føre til at porten stanger mot bagasjeluken på bilen når den blir åpnet.

Hvordan ivaretar jeg inneklimaet i garasjen?

Våre garasjer leveres uisolerte med lufting gjennom gesims og ventiler. Bilen din trives best i tørre, luftige omgivelser, men dersom du har planer om å isolere eller ha varme i garasjen, er det veldig viktig å ivareta utlufting for å hindre oppsamling av fuktighet.
Dersom det er mye fuktighet er det større sannsynlighet for at det dannes kondens som danner grobunn for svertesopp. Dette er sorte prikker som ikke påvirker konstruksjonens kvalitet, men de kan være sjenerende. Dersom du opplever dette i din garasje, kan du vaske med en klorinblanding (1/10) for å stoppe tilveksten og du bør også gjøre tiltak for å sørge for mindre fuktighet i garasjen din.

Her er hva byggeforskriften sier om svertesopp:

88 Svertesopp

Luftede, kalde tak i åpne garasjer og carporter er ofte utsatt for periodisk kondens som skyldes underkjøling av takflaten. Dette fører ofte til vekst av svertesopp på innvendige treoverflater. Svertesopp svekker ikke konstruksjonene, men er først og fremst et estetisk problem.

Svertesopp har lettere for å oppstå på tak med shingel eller asfalttakbelegg, enn på tak med opplektet tekning.

Hvor mye snø er garasjen beregnet til å tåle?

Alle våre standardbygg er beregnet til å tåle takstein + inntil 600 kg snølast pr m2 eller tilpasset lokale krav.

Hvor mye veier snø?
Sjekk denne linken.

Hva gjør jeg dersom jeg har mistet nøkkel til port/dør?

Dersom du har mistet nøkkelen til porten, eller den er defekt/ødelagt,  anbefaler vi at du skifter ut hele nødåpneren med en ny. Dette kan bestilles fra vår nettbutikk igarasjen.no. Vi har 2 forskjellige typer som kan kjøpes:
Til eldre porter
Til nyere porter

Dersom du har mistet nøkkelen til døren, anbefaler vi at du går til et låssenter og får slipt opp ny nøkkel.

Hva gjør jeg dersom deler i dørvrider er knekt, eller nøkkel er knekt inni låsen på min Lobas ståldør?

Dersom du har vært uheldig å knekt nøkkelen har inni låsen kan du bestille ny låssylinder her

Dersom du har vært uheldig å knekt/ødelagt noen deler til dørvrideren kan du bestille nytt komplett håndtak kan her

Disse delene passer til våre Lobas Ståldører

Garasjeporten min vil ikke åpne/lukke seg, hva gjør jeg?

Dersom garasjeporten din ikke vil åpne/lukke seg, kan det være flere årsaker til det.

Feilsøking

1: Har det vært tordnevær i ditt område? Lynnedslag i området kan føre til at spenningen i din portåpner blir påvirket, og ødelagt. I noen tilfeller kan det fungere å bytte kretskort og powerboard, men i majoriteten av tilfellene, så er det flere deler som blir «svidd». Dette betyr at du vil trenge en komplett ny portåper.
Portåpnere uten skinner kan du kjøpe i våre nettbutikk, se her for LM100 til store porter Og her for LM80 til små porter

 

2: Dersom du har en garasje uten dør og porten kun åpner seg et lite stykke før den stopper/returnerer kan det være at bagasjeluken på bilen din har åpnet seg inne i garasjen. I noen tilfeller kan dette føre til at porten stanger mot bagasjeluken på bilen når den blir åpnet. Dette gjelder dersom du har en bilnøkkel du kan bruke til å åpne bagasjeluken.

 

3: Prøv en annen håndsender, for å eliminere dødt batteri på aktuell håndsender. ( Bilde kan avvike fra håndsendermodell som du har)

1. Dersom en annen håndsender fungerer, må du bytte batteri på den «døde» håndsenderen. Vi minner om at det kan være at du må «koble opp» håndsender på nytt etter du har byttet batteri. Dette gjøres ved å trykke inn «gul knapp» på portåpner i 1 sek. ( se bilde under) Trykk deretter på ønsket knapp på håndsender som skal åpne porten. Motoren responderer med 3 korte lysblink.

2. Dersom annen håndsender ikke fungerer, kan man ( gitt at du har strøm) ta av lokket på motoren, og trykk på «pil opp» for å åpne, eller «pil ned » for å lukke porten.

 

4: Sjekk at det er strøm til din garasje, kontroller sikringene. Tordenvær eller overspenning kan slå ut elektronikken i din portåpner.

1. Om det ikke er strøm til din garasje, benytt frikoblingslås, eller annen inngang.

2. Hvis frikoblingslås er benyttet, kan du åpne porten manuelt.

3. Om du har benyttet annen inngang, gå til porten å trekk i snora for å løse ut motoren fra porten.
( Dra i rød snor)

 

5: Dersom det finnes strøm, og motoren ikke reagerer, så er det mest sannsynlig en feilkode på den.
Vipp av lokket på motoren, og les av «blinking», pil opp og pil ned vil blinke i et «mønster». Tell blinkingen og les av feilkoden.

 

6: Sjekk at alle hjul og braketter ser greie ut, det vil si , at ingen trinsehjul har hoppet ut av karmskinnen.

 

7: Sjekk at vaieren er i spenn, og ikke flisete. Sjekk også at den henger fast.

 

8: Sjekk torsjonsfjæren/fjærene. Sjekk at disse er hele og at de henger fast.