Vi oppdaget at du er på en mobil enhet.
Vår garasjebygger gir best opplevelse på desktop eller nettbrett.

Ta meg til grasasjebygger
Få tilbud på garasje
Få tilbud på garasje

Igland Garasjen har mottatt informasjon fra våre leverandører om at Royalimpregnert kledning er blitt reklassifisert fra brannklasse D. Noen leverandører har nedklassifisert kledningen, mens andre har deklassifisert kledningen.

I følge Treindustrien er bedriftene i full gang med å følge opp dette for å få på plass nødvendig testing og dokumentasjon.

TEK17 har regler for brann og Igland Garasjen forholder seg til disse. Disse reglene slår fast at bygninger i risikoklasse 1 og som er i én etasje, ikke plasseres i brannklasse. Dette gjelder for frittliggende garasjer. Derfor finnes det heller ikke krav til preaksepterte ytelser. Årsaken er at dette er byggverk som bare er beregnet for sporadisk personopphold. Det betyr videre at det ikke er krav til preaksepterte ytelser på materialene som benyttes, herunder royalimpregnert kledning.

Frittliggende garasjer i én etasje, påvirkes derfor ikke av nedklassifiseringen. Det samme gjelder plattinger, levegger, boder etc.

«Flere av våre leverandører har stanset salget av royalbehandlet kledning i påvente av ny klassifisering. Dette kan medføre at vi på grunn av mangel på trevirke må avvente våre leveranser med royalimpregnert kledning. Vi vil heller ikke kunne garantere leveranse av slik kledning så lenge salget fra leverandørene er stoppet. Våre garasjer har i hovedsak ikke brannklassifisering (se TEK17), men Igland Garasjen vil anbefale de som har mulighet, til å vente med endelig bestilling av kledning til ny klassifisering er gjennomført, sier adm dir i Igland Garasjen, Dag Erik Heier. Igland Garasjen vil gjøre kunder som ikke har mulighet til å vente oppmerksom på at disse produktene pt ikke er brannklassifisert, slik at de kan vurdere om de vil erstatte royalbehandlet kledning med en annen type.

Nei, signering av tilbudet/ordreinngåelse medfører ikke at vi setter i gang produksjonen av garasjen din, dette gjør vi først når vi mottar dokument nummer to kalt ”bekreftelse for levering”(avrop). Det du gjør ved å akseptere tilbudet, er at du binder deg til oss som leverandør, og vil gjennomføre leveransen dersom du får det godkjent og/eller når grunnarbeid og støp er ferdig.
Vi lager tegninger til deg som du kan bruke i søknadsprosessen til kommunen ved ordreinngåelse.

Ja.

Kommunen kan forlange endringer på garasjen din for at den skal bli godkjent, eller i verste fall ikke godkjenne søknaden i det hele tatt.

Søknadsprosessen er enkel, men kan ta noe tid! Vi har skjemaer og maler på hvordan søknadsskjemaene skal fylles ut, og vi leverer snitt- og fasadetegninger. Det du trenger i tillegg er situasjonskart, naboliste og reguleringsplan for ditt område. Disse dokumentene kan du få på ditt lokale byggesakskontor.

Nei, dersom du mot formodning ikke får det godkjent i kommunen, trenger du kun å sende en skriftlig kopi av avslaget innen 2 måneder etter du har mottatt det, og vi sletter saken din kostnadsfritt. Vi gjør oppmerksom på at tegningene våre ikke kan brukes i prosjekter som vi ikke er del av.

Dersom kommunen gir avslag, men godkjenner dersom du gjør noen endringer på garasjebygget, kan vi tilpasse etter kommunens tilbakemeldinger.

Leveringstiden avhenger av hva slags type garasje du har bestilt.
En prekutt, eller en standard elementgarasje, har leveringstid inntil 8 uker. Noe lengre leveringstid kan påregnes i høysesong (høsten) og ved ferieavvikling. Garasjer med spesialtilpasninger må også påregne noe lengre leveringstid. For monterte garasjer garanterer vi at montasjen er påbegynt innen 12 uker etter at levering av garasjen er bestilt.

Garasjens størrelse avhenger selvfølgelig av hvor stor plass du har. Ønsker du å bygge over 50kvm er det strenge krav til avstander til eksisterende bebyggelse. Ønsker du en garasje inntil 50kvm er kravene mindre, og en søknad er enklere å få gjennom! Om ønsket er en garasje på over 70kvm må du ha hjelp fra en byggmester eller konsulent som kan stå som ansvarlig for bygget.

Om du ønsker å få garasjen i elementbyggesett så mener vi at det i utgangspunktet holder å være «normalt handy». Vi har tilpasset byggesettet slik at man ikke trenger fagbrev for å bygge garasjen selv. Du vil motta en fyldig monteringsveiledning før garasjen kommer. Velger du et ferdig kappet byggesett, bør du ha mer snekkererfaring. Har du spørsmål underveis, er det bare å ta kontakt med oss.

Igland Garasjen har valgmuligheter fra standardgarasjer til spesialgarasjer med store tilpasninger etter kundens ønsker. Vi strekker oss langt! Ta gjerne kontakt med oss for å høre om alle mulighetene.

Ja, garasjer bygges hele året. Støping bør ikke gjøres om det er kaldere enn – 15°C

Alle våre standardbygg er beregnet til å tåle takstein + inntil 600 kg snølast pr m2 eller tilpasset lokale krav.

Hvor mye veier snø?
Sjekk denne linken.

Dersom du skal ha en hel vegg i mur, vil vi trekke denne veggen ut av tilbudet. Dersom du skal ha deler av veggen i mur, så kan vi levere med en nedtrapping pr vegg på elementgarasjene. På prekuttgarasjene gjør du denne tilpasningen på stedet.

Send oss målene, så skal vi se på det. Vi gir raske tilbakemeldinger!

Vi endrer tegningene kostnadsfritt! Uansett om det skulle være fordi dine ønsker er endret, eller om naboen har klaget.

Det er ikke noe problem, så lenge vi får beskjed om dette før garasjen legges til produksjon. Vi minner om at vi ikke monterer alle steder nord for Trondheim. Bor du i Nord-Norge er det lurt å sjekke at vi monterer i ditt område først. Monterte garasjer har ofte noe lenger leveringstid da de må tilpasses montørenes arbeidsliste.

Vann kan komme inn i garasjen på flere måter. Regn og snø kommer inn med bilen, i en luftig garasje vil luftfuktigheten inne i garasjen, være den samme som utenfor. I tillegg kan det ved regn og vind, komme inn noe vann under og rundt porten. Ujevn betong og/eller åpninger under port kan gjøre at vann trenger inn under gummilisten, og med sidebeslag på porten.

Våre garasjer leveres uisolerte med lufting gjennom gesims og ventiler. Bilen din trives best i tørre, luftige omgivelser, men dersom du har planer om å isolere eller ha varme i garasjen, er det veldig viktig å ivareta utlufting for å hindre oppsamling av fuktighet.
Dersom det er mye fuktighet er det større sannsynlighet for at det dannes kondens som danner grobunn for svertesopp. Dette er sorte prikker som ikke påvirker konstruksjonens kvalitet, men de kan være sjenerende. Dersom du opplever dette i din garasje, kan du vaske med en klorinblanding (1/10) for å stoppe tilveksten og du bør også gjøre tiltak for å sørge for mindre fuktighet i garasjen din.

Her er hva byggeforskriften sier om svertesopp:

88 Svertesopp

Luftede, kalde tak i åpne garasjer og carporter er ofte utsatt for periodisk kondens som skyldes underkjøling av takflaten. Dette fører ofte til vekst av svertesopp på innvendige treoverflater. Svertesopp svekker ikke konstruksjonene, men er først og fremst et estetisk problem.

Svertesopp har lettere for å oppstå på tak med shingel eller asfalttakbelegg, enn på tak med opplektet tekning.

På bygg som ikke er søknadspliktige, sier reglene at bygget må stå minimum 1 meter fra andre bygg (og nabogrense). I denne sammenheng er det viktig å ta hensyn til takutstikk. Du bør beregne avstanden fra ytterste punkt på begge bygg.