Få tilbud på garasje
Få tilbud på garasje

Fjære er en av våre mest populære modeller. Denne garasjen er en løsning for deg som vil bygge garasje uten å sende byggesøknad til kommunen.

Garasjemodellen Fjære leveres vanligvis med 22 graders saltak, men kan vi kan levere denne modellen med takvinkler fra 15 – 29 grader. Fjære har en tradisjonell stil som ofte foretrekkes når man har begrensninger på mønehøyden. Totalhøyden på en  dobbelgarasje med 22 graders takvinkel vil være under 4 meter, som tilfredsstiller et av kravene for garasjebygg uten søknad.

 

Råd og tips til Fjæremodellen

På en dobbelgarasje i bredden 620, får du en lagringsmulighet på loftet med 90 cm høyde på midten. Ønsker du ekstra lagringsplass, anbefaler vi at du øker lengden på garasjen, slik at du i tillegg får lagringsplass i bakkant av garasjen. Om du gjør det, anbefaler vi også at du sette inn en dør i bakkant, slik at du slipper å gå forbi parkerte biler når du skal inn og ut av garasjen med ting. Det er også mulig å legge spongulv på «loftet» og montere en loftsstige.