Vi oppdaget at du er på en mobil enhet.
Vår garasjebygger gir best opplevelse på desktop eller nettbrett.

Ta meg til grasasjebygger
Få tilbud på garasje
Informasjon / nyheter

Dette er viktig å tenke på når du skal bygge garasje

Dette er viktig å tenke på når du skal bygge garasje

Den må passe til huset og være i henhold til alle offentlige krav

Det første du må avklare dersom du har planer om å bygge en garasje, er om du i det hele tatt har plass på tomten. Da er det viktig å ha et forhold til det som kalles for grad av utnytting eller utnyttelsesgrad. Det er nemlig slik at du ikke kan bygge på hele tomten, men kun en angitt del av den. I de fleste tilfeller ligger tillatt utnyttelsesgrad på mellom 20 og 30 prosent av tomtens totale størrelse. Informasjon om tillatt utnyttelsesgrad finner du i gjeldende reguleringsplan.

I reguleringsplanen vil du også finne andre krav du må forholde deg til, slik som tillatt høyde på garasjen. Her stilles det som regel både krav til møne- og gesimshøyde. Mønehøyden er høyden der to skrå takflater møtes, som altså vil si toppen av taket. Gesimshøyden er punktet der ytterveggens ytre flate og takflaten møtes. Begge deler måles ut fra gjennomsnittsnivået på planert terreng rundt bygningen. På tradisjonelle garasjer med saltak vil det være forskjell mellom de to høydene, men på garasjer med 3 og 16 graders fall finnes det ikke noe tradisjonelt møne. Da er det kun gesimshøyden som gjelder.

Om du må søke om å bygge garasjen eller ikke, er avhengig av flere faktorer. Generelt gjelder følgende dersom du vil bygge uten å søke:

  • Garasjen skal ikke ha et samlet bruksareal eller bebygd areal på over 50 m2.
  • Mønehøyden skal ikke være over fire meter og gesimshøyden ikke over tre meter.
  • Garasjen kan maksimalt ha én etasje og kan ikke underbygges med kjeller.
  • Den må plasseres minst én meter fra nabogrense og andre bygninger på eiendommen
  • Den må ikke plasseres over ledninger i grunnen.

Samtidig er det alltid fornuftig å sjekke med kommunen om du må søke eller ikke. Det kan finnes lokale regler som gjør at du må søke til tross for at garasjen som sådan tilfredsstiller kravene for å bygge uten søknad. Du kan også sjekke Direktoratet for Byggkvalitet sin veileder for å få en pekepinn på hvorvidt du må søke eller ikke.

Se våre garasjemodeller

Hvor stor garasje vil du ha?

Et spørsmål veldig mange er opptatt av når de skal bygge seg en garasje, er hvor stor den skal være. Som du allerede har skjønt, er ikke dette alltid bare et spørsmål om hva du selv ønsker, men også om hva som er mulig med tanke på utnyttelsesgrad og søknad. Ser vi bort fra det et øyeblikk, er det først og fremst behovene som bør avgjøre størrelsen. Enkelte ønsker kun en garasje der én bil får plass, mens andre trenger plass til to biler eller ønsker å ha mer lagringsplass eller mulighet til å bruke garasjen som et hobby- /snekkerverksted.

I vårt utvalg finner du en rekke ulike garasjer som dekker mange ulike behov. Vi har enkelgarasjer i bredder på 320 og 380, men vi anbefaler alltid 380 cm dersom du vil ha litt plass rundt bilen når den står parkert. Enkelgarasjer kan dessuten utvides i lengderetningen, slik at du får en bod i bakkant. Vår rimeligste garasje, Fjære, er for eksempel 320×540, men kan utvides til 320×660 eller lenger for å legge til rette for en bod bakerst.

Vi har også det som ofte kalles for halvannengarasjer, som er henholdsvis 440 og 500 cm brede. Den ekstra plassen disse garasjene byr på gir deg lagringsmuligheter ved siden av bilen inne i garasjen. Både enkel- og halvannengarasjer finnes i modeller som også har loft der du får enda mer oppbevaringsplass.

Få et tilbud av oss

Dobbelgarasje gir flest muligheter

Trenger du plass til to biler, er det dobbelgarasjer du skal se på. Her kan du velge mellom bredder på 560, 620, 680 og 740 cm, og hvis du vil ha litt plass rundt bilene når de står parkert anbefaler vi minimum gå for 620 cm bredde. Vår mest solgte modell er 620 cm x 780 cm. Når det gjelder lengde finnes det nesten ikke begrensninger, men med lengde over 8 meter må det settes opp en skillevegg.

Flere av våre dobbelgarasjer kan leveres med loft, og det er også mulighet for ark eller opplett. Det finnes selvsagt også muligheter for å etablere bod i bakkant. Vi er ellers alltid behjelpelige med å gjøre alle tilpasninger som er nødvendige for at garasjen skal bli akkurat slik du ønsker.

Forholdene på tomten og innkjøring

Når du har avklart hva du kan bygge og hvilken garasje du vil ha, må du tenke på hvordan tomten ser ut og hvor garasjen skal plasseres. På flate tomter er det ofte forholdsvis enkelt å bygge en garasje da grunnarbeidene og arbeidet med å støpe en såle ikke er spesielt krevende.

På tomter som skråner kan det være mer utfordrende da det som regel blir mer arbeid med planering før det kan støpes såle. Har du fjell på tomten kan det også bli behov for å sprenge, noe som koster en god del. Det betyr dessuten at én eller flere vegger blir liggende under bakkenivå og må støpes i betong. Det er ikke noe problem dersom du velger Igland Garasjen. Vi tilpasser garasjen din slik at den passer perfekt inn på tomten, og våre garasjer kan både bygges med hele vegger i betong eller med murer som har avtrapping.

Uansett om du bygger på en flat eller skrånende tomt, er det viktig å tenke på plassering av garasjen slik at innkjøringen blir enklest mulig. I mange tilfeller er gir dette selv seg, men i andre tilfeller er det mer krevende. Husk at en bil typisk har svingradius på rundt seks meter, så du bør ha en del areal foran garasjeporten.

Dersom du ikke har særlig fleksibilitet når det gjelder selve plasseringen, kan du også påvirke innkjøringen ved valg av garasjemodell. Hos Igland Garasjen har vi både garasjer med port på gavlveggen og port på takrennesiden. På avlange tomter der du kun kan plassere garasjen et bestemt sted, kan innkjøring på takrennesiden i mange tilfeller gi en enklere inn- og utkjøring enn en garasje med port på gavlveggen. Tar du kontakt med oss i Igland Garasjen er vi alltid klare til å ta en prat om hva som er den beste løsningen for akkurat din tomt og dine behov.

Har du mulighet til å sjonglere litt med plassering, bør du også ta hensyn til hvordan garasjen påvirker sol- og vindforhold hos både deg selv og eventuelle naboer. Med riktig plassering unngår du at den skjermer for solen, samtidig som den kan fungere som en levegg for vinden.