Vi oppdaget at du er på en mobil enhet.
Vår garasjebygger gir best opplevelse på desktop eller nettbrett.

Ta meg til grasasjebygger
Få tilbud på garasje

Her viser vi montasje av en enkelgarasje med fremskutt front. Merk deg at disse filmene er ment som inspirasjon. Enkelte løsninger kan ha endret seg i etterkant og det er flere modeller som har andre monteringsmetoder og rekkefølger. Det er derfor viktig at du først og fremst bruker monteringsveiledningen som følger med garasjen.

Dette må du vite om grunnarbeid.

Oppmåling av ringmur.

Slik blir garasjen levert.

Innhold i de forskjellige pakkene.

Utlegging av grunnmurspapp.

Montering av veggelementer.

Montering av frontelementer.

Kontroll og retting av veggene.

Kontroll og retting av garasjens diagonal.

Forankring av vegger.

Veggbelistning.

Forankring av fremskutt front.

Retting av sidevegger

Montering av gesimsbord og pannebord.

Takstolforankringsjern

Spikerslag og belistning til port

Avstiver front over port

Feste for portskinne.

Montering av gesims på fremskutt front

Montering av vindu.

Montering av dør

Montering av garasjeport

Montering av takplater og sløyfer

Lekting av taket.

Slik legger du møneås og mønefolie

Montering av gavlgesims

Montering av takrenner.