Få tilbud på garasje
Få tilbud på garasje
hvit dobbelgarasje med utvendig trapp

Garasje med innkjøring på takrennesiden av garasjen

Du kan velge å ha innk­jøring på takrennesiden i stedet for på gavls­iden. Dette anbefales for eksempel når det er mest fornuftig med tanke på garasjens plassering på tomten din. Hvis man eksempelvis har en «avlang» tomt, kan det for noen være lettere å få plassert en garasje innenfor forutbestemte mål på tomten – og likevel få innkjøringen til garasjen plassert slik at det er enkelt å kjøre inn og ut av den.

Noen kunder har også valgt denne løsningen fordi de ønsker en bod ved siden av innkjøring til bilene, i stedet for en bod i bakkant av garasjen, eller om garasjen på den måten vil ligge i samme vinkel som huset.

En fordel med innkjøring på takrennesiden/langsiden, er at det er både enklere og rimeligere og utvide i bredden enn om man har innkjøring på gavlsiden.

Hvis man velger denne varianten som garasje, er et tips fra oss å ha snøfangere over garasjeportene og eventuelt inngangsdør til garasjen.

Ønsker du å lese mer om ulike varianter av kvister på tak, kan du gjøre dette her: Garasje med kvist