Vi oppdaget at du er på en mobil enhet.
Vår garasjebygger gir best opplevelse på desktop eller nettbrett.

Ta meg til grasasjebygger
Få tilbud på garasje
Informasjon / nyheter

Derfor trenger du en garasjeekspert

Derfor trenger du en garasjeekspert

Velger du riktig samarbeidspartner kan du være trygg på at du får gode råd i alle deler av garasjeprosessen.

En moderne garasje kan normalt sett bygges raskt og effektivt i løpet av noen få dager, men før byggingen starter er det mange avgjørelser som skal tas. Derfor er det viktig å bruke god tid i planleggingsfasen og å gjøre grundige vurderinger av hvilke behov du vil at garasjen skal dekke. Dessuten kan det i mange tilfeller oppstå utfordringer knyttet til plassering på tomten og forhold som dreier seg om reguleringsplaner og søknader.

Alle disse utfordringene er enklere å håndtere dersom du velger en leverandør som kan faget og har lang erfaring med å løse alle typer spørsmål som dukker opp i et garasjeprosjekt.

I Igland Garasjen har vi produsert garasjer siden bilsalget ble fritt på 1960-tallet, og i dag er vi Norges største garasjeleverandør. I starten var garasjer faktisk en sidegeskjeft til møbelproduksjon, men det ble fort klart hvilken retning vi burde gå i. Siden den gang har vi ikke sett oss tilbake, og i dag driver vi utelukkende med garasjer. Dermed sitter vi på en spisskompetanse som gjør at vi kan hjelpe deg som kunde til å ta gode valg i alle deler av garasjeprosessen.

Send oss en forespørsel

Søknadsarbeidet blir enklere

Selv om det har blitt lettere å bygge uten å søke de siste årene, er det viktig å understreke at en god del garasjer fremdeles må omsøkes, blant annet fordi:

  • Det ikke finnes en reguleringsplan for området.
  • Garasjen tilfredsstiller ikke kravene for å bygge uten søknad, eksempelvis fordi den er for stor, for høy eller skal bygges over ledninger i bakken.
  • Det er vedtatt lokale byggeregler som er strengere enn de nasjonale.

 

At du må sende en søknad, er i og for seg ikke noe problem i seg selv. De færreste er imidlertid vant til å forholde seg til denne typen skjemaer, begreper og regelverk. Dermed kan det være vanskelig å vite om du må søke i det hele tatt, og selve søknaden kan også oppfattes som krevende for mange.

Hos Igland Garasjen har vi egne medarbeidere med spisskompetanse på plan- og bygningsregelverket og som kun jobber med byggesøknader knyttet til garasje. Derfor kan vi både fortelle deg om du må søke og vi vet hva som skal til for å øke sjansen for at søknaden godkjennes.

Vi kan dessuten bistå med å avklare forhold knyttet til hvor mye du kan bygge på tomta (utnyttelsesgrad) og andre forhold når det gjelder offentlige krav, reguleringsplaner mm. Vår kompetanse og erfaring gjør at vi raskt kan avklare hva som er mulig og hvilke justeringer som er nødvendige å gjøre for at du skal få drømmegarasjen.

Alle typer tilpasning er mulig

Selv om vi har et bredt spekter av garasjemodeller i ulike stiler og størrelser, vet vi at kundene ofte har et ønske om å gjøre større eller mindre endringer. Derfor strekker vi oss langt for at du skal kunne gjøre de fleste typer tilpasninger, enten det gjelder tak, høyde på vegger, vinduer, dør, port eller kledningstype. På den måten kan du få akkurat den garasjen du vil ha. Klikk her for å lese mer om mulighetene du har.

Mange av disse endringene handler om estetikk og praktiske forhold som størrelse og oppbevaringsplass, men vi gjør også tilpasninger som ikke er synlige for det blotte øyet. Det er eksempelvis stor forskjell på å bygge i innlandet og på fjellet, blant annet når det gjelder vind. Skal du bygge i et vindutsatt område, vil vi trolig råde deg til å investere i ekstra vindavstivning. Tilsvarende gjelder dimensjonering for snølast, slik at du ikke risikerer skader på garasjen når snøen legger seg på taket.

Få et tilbud på garasje
dobbel garasje med carport

Trygghet i etterkant

For at garasjen skal gi deg mest mulig glede over tid, er jevnlig vedlikehold viktig. Vår erfaring er at de fleste tar godt vare på garasjens eksteriør ved å male eller beise, men at port og portåpner ikke får den samme omsorgen. Manglende vedlikehold kan føre til behov for kostbare reparasjoner og gir økt slitasje som vil gi redusert levetid.

For vår del nøyer vi oss ikke bare med å påpeke behovet for vedlikehold, men kan også tilby en serviceavtale. Den koster 1900 kroner i året og innebærer at vår egen serviceavdeling kommer hjem til deg for å utføre service- og vedlikeholdsoppgaver på port og portåpner én gang i året. Les mer om hva en serviceavtale innebærer her.

Ettersom vi bruker anerkjente og solide leverandører både på porter og portåpnere, kan du også være trygg på at det vil være mulig å skaffe reservedeler for å gjennomføre eventuelle reparasjoner i mange år fremover. Det er både en trygghet og et kvalitetsstempel.

Ta kontakt for en garasjeprat i dag

Tenker du å bygge ny garasje, er du alltid velkommen til å ta kontakt med oss for en hyggelig prat om muligheter og løsninger. Vi vil gjerne bruke vår fagkompetanse til å hjelpe deg å ta gode valg i alle deler av prosessen du står foran. Garasjer er vår hverdag og vi vet at ingen garasjeprosjekter er like. Hos oss kan du uansett være trygg på at du får en god løsning og gode råd til akkurat ditt prosjekt fra start til slutt.

For de som har rekkegarasjer, er det dessuten verdt å vite at vi har en egen avdeling som kun jobber med slike prosjekter. Her finnere dere kompetente medarbeidere som kan alt som er nødvendig å vite om rekkegarasjer, og som kan bistå borettslag med å lose et helt rekkeprosjekt i mål fra A til Å. Klikk her for å lese mer om rekkegarasjer.