Vi oppdaget at du er på en mobil enhet.
Vår garasjebygger gir best opplevelse på desktop eller nettbrett.

Ta meg til grasasjebygger
Få tilbud på garasje
Informasjon / nyheter

På tide å oppgradere garasjene i borettslaget?

På tide å oppgradere garasjene i borettslaget?

Velger dere Igland Garasjen som samarbeidspartner kan vi håndtere prosjektet fra A til Å og gi dere all den bistanden dere behøver underveis.

.
I borettslag er det forholdsvis vanlig å ha rekkegarasjer i et felles anlegg, og i mange tilfeller har garasjene stått siden borettslaget ble etablert. Det vil ofte tilsi 30 – 50 år, og ofte er det ikke gjort vedlikeholds- og oppgraderingsarbeider av betydning, utover å male ved behov. Derfor ser flere og flere borettslag at det kan være behov for en større oppgradering av garasjeanlegget.

Det er selvsagt en fornuftig tanke, men dersom dere har tanker om å gjennomføre et slikt prosjekt kan det være fornuftig å tenke litt bredere. Det er for eksempel ikke til å komme unna at garasjer som er noen tiår gamle, som regel er bygget i henhold til andre standarder enn vi legger til grunn i dag. Bilene var eksempelvis mindre for noen tiår siden, og eldre garasjer er ofte forholdsvis trange når vi ruller inn med moderne SUV´er og andre store biler. Det får dere ikke gjort noe med ved å bytte ut porter.

Et annet forhold som er verdt å tenke gjennom, er grunnforholdene på garasjetomten. Det er ikke noe de fleste har et veldig nært forhold til, men vi som jobber med garasjer til daglig ser ofte at eldre rekkegarasjer er bygget på dårlige grunnforhold. Dette er også noe som jevnlig påpekes i takstrapporter for eldre rekkegarasjer. Å utbedre grunnforholdene krever ofte mye arbeid og er i mange tilfeller ikke mulig uten å rive garasjene. Samtidig er det ikke en spesielt god idé å legge mye penger ned i oppgraderingstiltak uten å ta hensyn til grunnforholdene.

Bilder fra et rekkegarasjeprosjekt for Sletta borettslag
Legg inn en forespørsel på rekkegarasje her

Nye garasjer gir nye muligheter

I mange tilfeller kan det derfor være fornuftig å tenke i retning av å bygge helt nye garasjer i stedet for å gjøre kostbare oppgraderinger som uansett ikke vil gi det beste sluttresultatet. Selv om de fleste kanskje forbinder Igland Garasjen med villagarasjer, skal dere vite at vi også er en komplett leverandør av rekkegarasjer.

I tillegg til at dere får helt nye og moderne garasjer, er det også andre fordeler å hente ved å bygge nytt:

  • Mulighet for større garasjer, forutsatt at det er plass til å utvide totalstørrelsen på garasjeanlegget. Standard størrelse per garasje er 300×560 cm, men både bredde og dybde kan tilpasses.
  • Bedre muligheter for elbillading, som er særlig viktig med tanke på kravene i den nye borettslagsloven.
  • Muligheter for individuelle tilpasninger av hver enkelt garasje, slik som automatisk portåpner med frikoblingslås, gulv på loftet og loftstrapp.
  • Økt verdi på boligene i borettslaget, særlig i pressområder der garasje-/parkeringsplasser er kostbare.

 

Som leverandør har vi dessuten lang erfaring. Vi har vært i markedet i over 50 år allerede og har ingen planer om å gi oss. Det gir en trygghet for at vi kan bistå våre kunder i lang tid fremover.

Dere skal også vite at vi tilbyr serviceavtale på våre rekkegarasjer, som inkluderer årlig ettersyn av bygget og vedlikehold av portsystemet. Velger dere å inngå en serviceavtale er dere sikret at garasjeanlegget blir ivaretatt uten at fellesskapet trenger å bruke tid på det. Med en serviceavtale utvider vi dessuten reklamasjonsretten fra 5 til 10 år.

 

Vi håndterer prosessen fra A til Å

Velger dere Igland Garasjen som samarbeidspartner, velger dere en solid aktør som kan ta ansvar for alle deler av byggeprosessen. Vi vet at et stort garasjeprosjekt kan være krevende å gjennomføre, og i de fleste tilfeller vil ikke styreleder/styret i et borettslag ha verken kompetanse eller tid til å følge opp et slikt prosjekt.

Ved at vi ta ansvar for prosjektering, tegninger, søknadsarbeid, involvering av alle relevante fag som kreves mv., gir vi dere en trygghet for at garasjeprosjektet er i de beste hender. Våre folk kan selvsagt også ta prosjektlederansvaret, slik at dere ikke trenger å leie inn en egen prosjektleder.

Av erfaring vet vi også at det kommer svært mange spørsmål når det er snakk om å sette i gang et stort garasjeprosjekt, og ofte kan det være vanskelig for styret eller styreleder å svare på disse. Derfor stiller vi gjerne på informasjonsmøter og generalforsamlinger i borettslaget dersom det er ønskelig. Vi kan selvsagt også være en sparringspartner for styret og hjelpe til med å sile ut hvilken informasjon som er relevant å legge frem på et informasjonsmøte eller en generalforsamling.

 

Tenk på dette før dere setter i gang

Står borettslaget deres i startgropa for et garasjeprosjekt, ønsker vi svært gjerne at dere tar kontakt med oss for å diskutere muligheter og løsninger. Det vil imidlertid lønne seg å ha gjort et visst grunnarbeid før dere setter i gang og tar kontakt:

  • Diskuter hvordan prosjektet skal finansieres – her er det ofte mulig å få bistand fra boligbyggelaget dere eventuelt er tilknyttet
  • Gjør en vurdering av hvor de nye garasjene skal plasseres og hvordan sluttresultatet skal se ut. Kan det være aktuelt å plassere dem litt annerledes enn i dag?
  • Er det mulig å utvide tomtearealet eller redusere antall plasser for å få plass til større garasjer?
  • Har dere arealer som kan brukes til midlertid parkering mens prosjektet pågår?

Det er dessuten viktig å tenke på kommunikasjon og informasjonsflyt i borettslaget på et tidlig tidspunkt. Vår erfaring er at de mest suksessrike rekkegarasje-prosjektene er de der styret har vært flinke til å informere om alle sider av planlagte og pågående prosesser. Vi i Igland Garasjen bistår som nevnt gjerne til å understøtte et slikt kommunikasjonsarbeid.

Vil dere se nærmere på våre rekkegarasjer og lære mer om prosessen fra planlegging til ferdig prosjekt, anbefaler vi at dere besøker våre nettsider eller fyller ut tilbudsskjemaet vårt.

Fjære Garasje

Få tilbud

Justøy Garasje

Få tilbud

Hushovd Garasje

Få tilbud

Hushovd Garasje

Få tilbud