Vi oppdaget at du er på en mobil enhet.
Vår garasjebygger gir best opplevelse på desktop eller nettbrett.

Ta meg til grasasjebygger
Få tilbud på garasje

Hvordan monterer jeg vinduet i min garasje?

Legg 2 stk 19mm tykke klosser i vindusåpningen jevnt med innerkant kledning. Striplet firkanter viser hvor det skal settes inn kiler ett at vinduet er satt inn. Fest kledningsbord nr. 1 midtstilt på vindusåpningen og jevnt med overkant av 19mm klossene. Fest så vasshellebeslaget (nr.2) med hvite spiker til belistningen

Fest belistningsbord nr. 3 og 4 rundt vinduet

Vasshelle (nr. 5) festes over resten av belistningen med 1cm utstikk på hver side

Vindtetningsduken skal ligge på utsiden av vinduet og klemmes med belistningen. Kutt vekk overflødig duk langs belistningen. Sett inn kiler som vist på øverste bilde. Vasshelle monteres over vindu. PVC vinduer skrus fast i belistningen, trevinduer spikres.