Vi oppdaget at du er på en mobil enhet.
Vår garasjebygger gir best opplevelse på desktop eller nettbrett.

Ta meg til grasasjebygger
Få tilbud på garasje

Rekkeprosjekt på 208 garasjerom

Munkebekken og Ellingsrudjordet er to garasjeprosjekter som utføres parallelt. Prosjektene «kjøres» som et prosjekt selv om det er 100% adskilt med egne kontrakter. Munkebekken borettslag skal ha 142 garasjerom og Ellingsrudjordet skal ha 66 garasjerom.

Prosjektet inneholder totalt 24 garasjebygg fordelt på 6 delområder. Igland Garasjen er totalentreprenør og har derfor med seg underentreprenører på grunn- og betongarbeider, garasjemontering, elektroinstallasjon og malingsarbeider. Kunden har valgt å få garasjene ferdig malt, noe mange kunder nå foretrekker.

Kjørearealer og internveier skal skiftes og reasfalteres. Det skal også etableres ny overvannshåndtering med nye kummer på områdene. 

De nye garasjebyggene får bredere innkjøring enn de som stod der tidligere, og i alle garasjerommene monteres det et loftsrom som er veldig praktisk og gir ekstra lagringsplass. 

Garasjebyggene er plassert på best mulig måte på de tilgjengelige områdene, samt tilpasset terreng.

 

Status på prosjektet per februar 

– Nå arbeider vi på flere områder samtidig, både for Munkebekken og Ellingsrudjordet. Område 1 er overlevert. Område 2 er ferdig montert i uke 8. I område 3 er grunn- og støpearbeid ferdig. I område 4 støper vi ferdig uke 8. Det vil si at vi ligger fire uker foran skjema, sier prosjektleder Rune Løvendahl. 

Område 5 starter vi med å rive eksisterende garasjer i uke 8. Område 6 er ikke påbegynt enda, men har oppstart uke 11.

– Fremdriftsplanen tilsier at prosjektet fullføres i september måned, men per i dag ser det ut som at vi klarer å ferdigstille prosjektet i løpet av juli måned, sier en fornøyd prosjektleder.

Bilder tatt i februar – med oversikt over prosjektets områder:

Les mer om rekkegarasje

Bilder tatt i januar:

Rekkegarasje med ladebokser

Det monteres ladeboks i hvert garasjerom, som gjør at strømbehovet øker. Våre elektrikere har tett dialog med nettselskapet for å tilrettelegge garasjeeiernes behov med tanke på justering av strømkapasiteten. 

Igland Garasjen leverer både enkle og doble garasjebygg til dette prosjektet for å imøtekomme kundenes parkeringsbehov. 

– Kombinasjonen av enkle og doble garasjebygg gjør at vi i større grad klarer å utnytte garasjeområdene vi bygger på, sier Rune som er vår prosjektleder på dette prosjektet. 

Rune Løvendahl er Igland Garasjens prosjektleder.

Komplett brannprosjektering er utført, og der det er nødvendig leveres garasjene med en branncellebegrensende vegg på hver tredje skillevegg. Dette er en vegg som går fra gulvet og helt opp til taket. 

– Garasjebyggets plassering utgjør om vi må tenke på brannsikring. De garasjerommene som er plassert innenfor det vi på fagspråket kaller “flammesonen”, som er nærmere enn åtte meter fra bolig, må brannsikres på overnevnt måte, legger Rune til. 

Steder der garasjen blir plassert inn i terrenget, tilpasses muren etter terreng. I dette prosjektet leveres bakveggen med vedlikeholdsfrie fasadeplater. Ikke bare er det en solid fibersementplate, men er også utrolig praktisk for kunde med tanke på vedlikehold frem i tid.