Vi oppdaget at du er på en mobil enhet.
Vår garasjebygger gir best opplevelse på desktop eller nettbrett.

Ta meg til grasasjebygger
Få tilbud på garasje

Retting av feil

Har vi levert en tjeneste som har en mangel etter håndverkertjenesteloven, så ønsker vi å få rettet opp i mangelen så fort som mulig, med mindre det vil medføre urimelig kostnad og ulempe for oss.

Dersom du mener det foreligger en mangel, vil vi derfor som regel utbedre mangelen eller, i noen tilfeller foreslå et minnelig prisavslag.

Om du velger å utbedre mangelen selv eller ved bruk av andre håndverkere før vi har fått mulighet til å foreta utbedring, frasier du deg med den handlingen retten til erstatning, prisavslag eller retting fra vår side. Vi vil i slike tilfeller ikke dekke regninger eller kostnader forbundet med retting initiert av deg.

Er det andre håndverkere på stedet som enkelt kan foreta seg rettingen, ønsker vi at du tar kontakt med oss med skriftlig pristilbud fra de gjeldende håndverkerne så snart du har fått din reklamasjon godkjent. Etter skriftlig aksept fra oss kan de så utføre arbeidene på vår regning.

Når en mangel skal utbedres forplikter du deg til å legge til rette for vårt arbeid og samarbeide for en mest mulig smidig gjennomføring av rettingen.
Rettingen skal foretas innen rimelig tid fra mangelen ble avdekket, men du kan ikke kreve tidligere gjennomføring enn ved første ledige kapasitet i vår kalender.