Vi oppdaget at du er på en mobil enhet.
Vår garasjebygger gir best opplevelse på desktop eller nettbrett.

Ta meg til grasasjebygger
Få tilbud på garasje

Reklamasjonsfrist?

Du må innen rimelig tid påberope deg en mangel som du blir kjent med under utførelsen av oppdraget. Gjør du ikke det, taper du retten til å påberope deg mangelen. Etter at oppdraget er avsluttet, kan du bare påberope deg mangler som reklameres innen rimelig tid etter at du har oppdaget eller burde ha oppdaget den.

Reklamasjon på garasjen kan ikke fremsettes senere enn fem år etter at garasjen er levert, med mindre du har fått utvidet reklamasjonsfrist gjennom tegning av serviceavtale med oss.