Vi oppdaget at du er på en mobil enhet.
Vår garasjebygger gir best opplevelse på desktop eller nettbrett.

Ta meg til grasasjebygger
Få tilbud på garasje

Hvordan ivaretar jeg inneklimaet i garasjen?

Våre garasjer leveres uisolerte med lufting gjennom gesims og ventiler. Bilen din trives best i tørre, luftige omgivelser, men dersom du har planer om å isolere eller ha varme i garasjen, er det veldig viktig å ivareta utlufting for å hindre oppsamling av fuktighet.
Dersom det er mye fuktighet er det større sannsynlighet for at det dannes kondens som danner grobunn for svertesopp. Dette er sorte prikker som ikke påvirker konstruksjonens kvalitet, men de kan være sjenerende. Dersom du opplever dette i din garasje, kan du vaske med en klorinblanding (1/10) for å stoppe tilveksten og du bør også gjøre tiltak for å sørge for mindre fuktighet i garasjen din.

Her er hva byggeforskriften sier om svertesopp:

88 Svertesopp

Luftede, kalde tak i åpne garasjer og carporter er ofte utsatt for periodisk kondens som skyldes underkjøling av takflaten. Dette fører ofte til vekst av svertesopp på innvendige treoverflater. Svertesopp svekker ikke konstruksjonene, men er først og fremst et estetisk problem.

Svertesopp har lettere for å oppstå på tak med shingel eller asfalttakbelegg, enn på tak med opplektet tekning.