Vi oppdaget at du er på en mobil enhet.
Vår garasjebygger gir best opplevelse på desktop eller nettbrett.

Ta meg til grasasjebygger
Få tilbud på garasje

Hva du skal forvente av oss?

Vi skal utføre oppdraget rasjonelt og med god faglig standard.

Vi skal ivareta dine interesser med tilbørlig omsorg og opplyse om vesentlige forhold ved tjenestens egenskaper eller hensiktsmessighet som vi måtte kjenne til og som du har grunn til å regne med å få.

Vi skal samrå oss med deg og veilede deg i den utstrekning forholdene tilsier det, hovedsakelig gjennom oppdatert og relevant informasjon på vår nettsiden (www.garasjer.no)