Vi oppdaget at du er på en mobil enhet.
Vår garasjebygger gir best opplevelse på desktop eller nettbrett.

Ta meg til grasasjebygger
Få tilbud på garasje

Erstatning?

Du kan kreve erstatning for direkte tap som følge av mangelen, men merk at forbrukeren i følge Håndverkertjenesteloven (§30) skal begrense tapet gjennom rimelige tiltak. Etter vår menig vil det være rimelig at forbrukeren f.eks dekker til varene med en presenning dersom det kommer mye regn fra varene leveres til de skal monteres.  Erstatningen er etter loven uansett begrenset til et beløp som tilsvarer total avtalesum eksklusive merverdiavgift.

Ved krav om erstatning må tapet dokumenteres. Dersom tapet skyldes en hindring som er utenfor vår kontroll, kan ikke forbrukeren kreve erstatning. Det er derfor i prinsippet kun forsinkelser eller mangler som skyldes tjenesteyteren som kan kreves erstatning for.