Vi oppdaget at du er på en mobil enhet.
Vår garasjebygger gir best opplevelse på desktop eller nettbrett.

Ta meg til grasasjebygger
Få tilbud på garasje
Inspirasjon / tips

Bygge garasje sammen med naboen?

Bygge garasje sammen med naboen?

Det er både arealeffektivt og kan være gunstig økonomisk.

Det mest vanlige er å bygge en egen garasje på sin egen tomt, men det er det ikke alle som har mulighet til å gjøre. Da skal du vite at det ofte går an å slå seg sammen med naboen for å oppfylle drømmen om garasje og litt mer lagringsplass til stort og smått. Vi snakker altså om ett bygg, men der halvparten av garasjen tilhører hver sin boligeier. Det er flere fordeler ved å gjøre det på denne måten.

Arealeffektivt og økonomisk fordelaktig

For det første er det en arealeffektiv måte å bygge garasje på. De siste tiårene har tomtene blitt stadig mindre, og i en del tilfeller er det ganske enkelt ikke plass til et garasjebygg og de påkrevde avstandene til naboer og andre bygninger på tomta.

Dette kan i en del tilfeller løses ved at to naboer går sammen om å bygge én fellesgarasje i stedet for å bygge hver sin. Det er eksempelvis mulig å plassere den slik at halvparten av garasjen ligger på hver sin side av tomtegrensen. Selv om garasjen er under 50 m2 må slike garasjebygg søkes om til kommunene. Det er derfor viktig å sjekke hvilke krav som stilles og å finne ut hva som er mulig og lovlig. Forhold knyttet til tinglysning er også viktig å avklare før dere går i gang.

Vi i Igland Garasjen kan veilede dere i dette arbeidet og er alltid behjelpelige med å svare på spørsmål knyttet til søknader, i tillegg til at vi selvsagt produserer de nødvendige tegningene dere trenger. Dere som skal bygge må imidlertid selv ta ansvaret for å utarbeide og sende selve søknaden.

En annen grunn til at det kan være fornuftig å bygge sammen med naboen, handler om økonomi. Når dere bygger sammen, kan dere dele på kostnadene og dermed kommer billigere unna sammenliknet med å bygge hver deres garasje. I tillegg oppnår dere stordriftsfordeler på blant annet grunnarbeider som graving og støping av betongplate. Denne typen arbeid inngår ikke i leveransen fra Igland Garasjen.

Send oss en forespørsel

Hvilke garasjemodeller egner seg?

I prinsippet egner de fleste dobbelgarasjer seg til denne typen prosjekter, men vi anbefaler at dere går for en modell med to porter. Da er det enkelt g å sette opp en vegg i midten slik at dere får et fysisk skille mellom de to delene av garasjen.

Det kan også være smart å gå for en modell med innkjøring på takrennesiden. Da får hver av de to garasjedelene litt ekstra innvendig bredde kontra en garasje med innkjøring på gavlsiden. Velger dere garasje med loft er også innkjøring på takrennesiden en fordel, ettersom det er mulig å sette inn vinduer i gavlveggene slik at begge deler av loftet får dagslys. På loftet er det selvsagt også mulig å dele av på akkurat samme måte som i garasjen under.

Adkomst til loftet kan enten skje via en innvendig skyvestige/trapp eller en utvendig trapp og dør. Sistnevnte løsning er den beste dersom dere vil ha mest mulig plass innvendig. Det er heller ikke noe i veien for at dere velger ulike adkomstløsninger til loftet hvis dere ønsker det.

Om dybden blir litt snau i en garasje med innkjøring på takrennesiden, er det ikke noe problem å utvide litt. I utgangspunktet kan vi utvide i 60 cm moduler, men ta gjerne kontakt med Igland Garasjen for å høre mer om hvilke muligheter som finnes. Ellers er selvsagt alle andre tilpasninger også mulig å gjøre. Vil du lese mer om tilpasningsmuligheter vi tilbyr, klikk her.

Gjør livet enklere i etterkant

Å bygge garasje sammen med naboen betyr at dere får felles forpliktelser knyttet til vedlikehold av både fasade, tak, vinduer, dører og porter/portåpnere i mange år fremover. Vi skal ikke legge oss opp i hvordan dere organiserer dette, men vi vil at dere skal vite at vi tilbyr serviceavtaler for villagarasjer. En serviceavtale koster 1900,- per år og inkluderer følgende arbeid:

  • Ettersyn og forebyggende vedlikehold av garasjeport, samt tilbehør. Herunder: Smøring, kontroll/etterstramming av skruer, kontroll av fjærer, vaier, port og motor, samt pakningene på topp, bunn og sidene av porten for å opprettholde optimal tetting av portbladet.
  • Generell vurdering av garasjebygget for å avdekke eventuelle skader som bør utbedres.
  • Servicerapport som oversendes etter gjennomført service. Hvis det er skade eller usikker tilstand på enkelte deler vil du motta en rapport og en anbefaling om reparasjon. Reklamasjonsarbeid vil om mulig bli utført av våre medarbeidere i forbindelse med serviceoppdraget.

Det er særlig arbeidet på port og portåpner som er viktig. Manglende vedlikehold kan føre til mer kostbare reparasjoner enn nødvendig, gir økt slitasje på port og portåpner og vil over tid resultere i redusert levetid. Mange av henvendelsene vi får knyttet til problemer med porter og portåpnere kan ofte tilskrives nettopp manglende vedlikehold.

Generelt vil vi også anbefale dem som bygger garasje sammen om å lage en enkel avtale som regulerer forhold knyttet til eierskap og vedlikeholdsoppgaver. Det kan blant annet være en fordel dersom en av partene flytter og en ny eier overtar den ene halvdelen av garasjen.

Les mer om våre serviceavtaler