Vi oppdaget at du er på en mobil enhet.
Vår garasjebygger gir best opplevelse på desktop eller nettbrett.

Ta meg til grasasjebygger
Få tilbud på garasje
Inspirasjon / tips

Tiltak for godt inneklima i garasjen

Et godt inneklima i garasjen er avhengig av vedlikehold og tilsyn/drift. Her gir vi deg noen tips om hvordan du kan opprettholde et godt inneklima i garasjen din.

Vedlikehold av garasjen

Når en bygning tas i bruk, skal den være fri for feil og mangler. Senere er det nødvendig med vedlikehold som skal sørge for at bygningen også i fremiden er i god stand og tilfredsstiller den tekniske forskriftens krav. Å opprettholde et godt forebyggende vedlikehold er et av de viktigste tiltakene for å sikre en tilfremsstillende drift av bygningen.

Se vår vedlikeholdsguide her

Tegn på dårlig inneklima

Bruker/eier bør årlig gå gjennom garasjen med tanke på avdekking av eventuelle tegn på uønsket fukt.

 

Ventilasjon

For å få ned fuktigheten i garasjen kan man gå til innkjøp av en luftavfukter. Denne bidrar til rask tørking av garasjen. I nettbutikken vår har vi flere modeller som passer for deg med både enkelgarasje og dobbelgarasje. En luftavfukter kan også brukes i f.eks. en utebod hvis du har det.

Se våre luftavfuktere her

Fukt og luftfuktighet

En av de vanligste problemstillingene som oppstår i en garasje er høyere fuktnivå enn ønskelig. Årsaken er en kombinasjon av store mengder fukt som kan komme inn i garasjen fra:

  • Herding av betong (140-190 liter pr m3 betong)
  • Høy luftfuktighet i uteluften
  • Snø og slaps som blir liggende på gulvet
  • Fukt fra grunnen som trekker opp i betingen

Utfordringer med høyere luftfuktighet over tid er at treverk og andre materialer tiltrekker seg fukten og man kan få utslag av svertesopp, mugg og dårlig lukt i tøy.

Svertesopp er et tidlig tegn på høy luftfuktighet, og liker seg best der det er fuktig og kjølig. Det er ikke skadelig, kun en kosmestisk utfordring.

Det er i utgangspunktet ingen problem med vann som ligger på gulvet, utfordringen kommer når vannet fordamper og øker luftfuktigheten i garasjen. Vi anbefaler derfor å børste av snø og slaps før man kjører inn i garasjen, og svabre ut vann som samler seg på gulvet.

Det er viktig med jevne utluftinger, spesielt i herdeperioden for betongen. Ved 10 cm tykk såle vil herdetiden være 10 uker avhengig av temperatur og luftfuktighet (ca. 1cm pr. uke).

Etter herdetiden kan det også være fordelaktig med jevnlig utlufting av garasjen. Det kan være en god idé å investere i et hygrometer for å følge med på luftfuktigheten i garasjen. Under 70% RF reduseres veksten av mugg og sopp betraktelig.

Godt innemiljø

Det er viktig å lufte ut av garasjen hyppig, en glippe på port, vindu eller dør på dager med tørr luft, sol og vind vil bidra til et godt innemiljø.

 

Lagring

Tekstiler er normalt produkter som kan tiltrekke seg fuktighet. Hvis disse produktene skal lagres i garasjen burde de pakkes inn for å unngå at de får jordslag.

Bestill rehabilitering av din garasje Rehabilitering av garasje Serviceavtale til din garasje