Få tilbud på garasje
Få tilbud på garasje

Ekstraordinær prisstigning fra 1. mai 21

Nyhet pr 1/4-21

Nok en ekstraordinær prisstigning er varslet fra trelastleverandørene gjeldende fra 1/4-21. Denne gangen en økning opp mot 20 %. Igland Garasjen ser seg derfor nødt til å øke utsalgsprisene på våre garasjer, med virkning fra 1/5-21. Hvor stor den totale prisøkningen blir, vil avhenge av hvilket nivå prisøkningen fra våre trelastleverandører ender på.

Det er i tillegg også varslet økning i stålprisene, som vil få konsekvenser for prisene på garasjeporter og dører (stål).

Se innslag fra NRK

Nyhet pr 1/1-21

Igland Garasjen har fått varsling om prisøkning på opp til 25 % økning i trelastprisene. Dette er dramatisk og et resultat av liten tilgang på trevirke for våre leverandører. Den lave tilgangen skyldes markant økt etterspørsel i 2020 (både nasjonalt og internasjonalt), kombinert med dårlig avsetning på massevirke. Massevirke er de delene av trevirke som benyttes til annet enn sagtømmer, f eks papir. Dette gjør at mange skogeierne enten venter med å ta ut tømmer, eller kompenserer med økt pris på sagtømmer.

Trevirke er en stor bestanddel av vår garasjeleveranse, hvilket bidrar til en større endring enn normalt for våre prisjusteringer. Vi ser oss derfor nødt til å øke våre priser med 8 %, fra og med 1. februar 2021

Ta gjerne kontakt med en av våre kundeveiledere om du ønsker mer informasjon.