Få tilbud på garasje
Få tilbud på garasje

Ekstraordinær prisstigning fra 1. feb 21

Igland Garasjen har fått ytterligere prisvarlinger på opp til 25 % økning i trelastprisene. Dette er dramatisk og et resultat av liten tilgang på trevirke for våre leverandører. Den lave tilgangen skyldes markant økt etterspørsel i 2020 (både nasjonalt og internasjonalt), kombinert med dårlig avsetning på massevirke. Massevirke er de delene av trevirke som benyttes til annet enn sagtømmer, f eks papir. Dette gjør at mange skogeierne enten venter med å ta ut tømmer, eller kompenserer med økt pris på sagtømmer.

Trevirke er en stor bestanddel av vår garasjeleveranse, hvilket bidrar til en større endring enn normalt for våre prisjusteringer. Vi ser oss derfor nødt til å øke våre priser med 8 %, fra og med 1. februar 2021

Ta gjerne kontakt med en av våre kundeveiledere om du ønsker mer informasjon.