Vi oppdaget at du er på en mobil enhet.
Vår garasjebygger gir best opplevelse på desktop eller nettbrett.

Ta meg til grasasjebygger
Få tilbud på garasje

Mangel på trevirke fører til kraftige prisøkninger og mulig lenger leveringstid

Over hele Europa og USA opplever man økt etterspørsel etter trevarer. I Canada som er en av verdens største trevirkeprodusenter, har barkebiller gjort store skader på skogen. Resultatet er en kraftig reduksjon i produksjonen.

Det gjør at etterspørselen etter trevirke fra Norden har økt. For Norge medfører dette kraftig økning i trevarepriser og det er en generell mangel i markedet på flere produkter.

Den store etterspørselen kan medføre lenger leveringstid på enkelte produkter.

Obs! Vi garanterer fortsatt prisene innenfor de fristene som er satt på tilbudet eller ordren.

Under følger en oppsummering av nyheter våren 21

Nyhet pr 1/6-21

Med bakgrunn i stadig økende trelastpriser har vi nå gjennomført ytterligere en prisøkning på våre garasjer, gjeldende fra 1/6-21. Vi har fått varsler fra blant annet Moelven om flere prisøkninger til høsten på inntil 35 % fra 1/8-21.

Nyhet pr 1/4-21

Nok en ekstraordinær prisstigning er varslet fra trelastleverandørene gjeldende fra 1/4-21. Denne gangen en økning opp mot 20 %. Igland Garasjen ser seg derfor nødt til å øke utsalgsprisene på våre garasjer, med virkning fra 1/5-21.

Det er i tillegg også varslet økning i stålprisene, som vil få konsekvenser for prisene på garasjeporter og dører (stål).

Se innslag fra NRK

Nyhet pr 1/1-21

Igland Garasjen har fått varsling om prisøkning på opp til 25 % økning i trelastprisene. Dette er dramatisk og et resultat av liten tilgang på trevirke for våre leverandører. Den lave tilgangen skyldes markant økt etterspørsel i 2020 (både nasjonalt og internasjonalt), kombinert med dårlig avsetning på massevirke. Massevirke er de delene av trevirke som benyttes til annet enn sagtømmer, f eks papir. Dette gjør at mange skogeierne enten venter med å ta ut tømmer, eller kompenserer med økt pris på sagtømmer.

Trevirke er en stor bestanddel av vår garasjeleveranse, hvilket bidrar til en større endring enn normalt for våre prisjusteringer. Vi ser oss derfor nødt til å øke våre priser med 8 %, fra og med 1. februar 2021

Ta gjerne kontakt med en av våre kundeveiledere om du ønsker mer informasjon.