Vi oppdaget at du er på en mobil enhet.
Vår garasjebygger gir best opplevelse på desktop eller nettbrett.

Ta meg til grasasjebygger
Få tilbud på garasje
Informasjon / nyheter

Oslo opphever byggeforbudet i 8 uker

Oslo opphever byggeforbudet i 8 uker

15.februar opphevet Byutviklingsutvalget Plan- og bygningsetatens vedtak om et midlertidig forbud mot tiltak i småhusplanområdene i Oslo.

Byggeforbudet er bare opphevet i 8 uker – og vil igjen bli innført etter 12.april 2023.  

Ifølge Oslo kommunes hjemmeside, setter de nå i gang med behandling av søknader som brått stoppet opp ved forbudet som ble vedtatt i juni i fjor. I tillegg åpner Oslo kommune opp for å behandle eventuelt nye søknader som kommer inn i tidsrommet før 12.april 2023. Dette åpner for å søke om å bygge ny garasje. men du har ikke mye tid hvis du planlegger en søknadspliktig garasje. Ref: Oslo Kommune

Du trenger imidlertid ikke sende byggesøknad dersom: 

 • verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 kvadratmeter
 • det er minst 1 meter til nabogrensen
 • bygningen er frittliggende og minst 1 meter fra andre bygninger på eiendommen
 • maks gesimshøyde er 3,0 meter og maks mønehøyde er 4,0 meter
 • bygningen er på én etasje og uten kjeller
 • bygningen ikke skal brukes til beboelse
 • bygningen plasseres på en eiendom som allerede er bebygd
 • bygningen ikke plasseres over rør og ledninger i grunnen

Alle punktene i listen ovenfor må være oppfylt for at bygningen ikke skal være søknadspliktig.  

I tillegg må bygningen være: 

 • i tråd med reguleringsplanen og bestemmelser for området du bor i. Bestemmelsene sier blant annet hvor mye og hvor stort du kan bygge. Du finner reguleringsbestemmelser i planinnsyn
 • oppført med tilstrekkelig avstand fra offentlig regulert vei
 • oppført mer enn 30 meter fra midtlinjen til nærmeste jernbane-, trikke- eller t-banespor

Vi anbefaler at du tar kontakt med kommunen for å avklare hva som gjelder for ditt garasjeprosjekt.