Vi oppdaget at du er på en mobil enhet.
Vår garasjebygger gir best opplevelse på desktop eller nettbrett.

Ta meg til grasasjebygger
Få tilbud på garasje
Informasjon / nyheter

Nedklassifisering av Royalimpregnert kledning

Nedklassifisering av Royalimpregnert kledning

Igland Garasjen har mottatt informasjon fra våre leverandører om at Royalimpregnert kledning er blitt reklassifisert fra brannklasse D. Noen leverandører har nedklassifisert kledningen, mens andre har deklassifisert kledningen.

I følge Treindustrien er bedriftene i full gang med å følge opp dette for å få på plass nødvendig testing og dokumentasjon.

TEK17 har regler for brann og Igland Garasjen forholder seg til disse. Disse reglene slår fast at bygninger i risikoklasse 1 og som er i én etasje, ikke plasseres i brannklasse. Dette gjelder for frittliggende garasjer. Derfor finnes det heller ikke krav til preaksepterte ytelser. Årsaken er at dette er byggverk som bare er beregnet for sporadisk personopphold. Det betyr videre at det ikke er krav til preaksepterte ytelser på materialene som benyttes, herunder royalimpregnert kledning.

Frittliggende garasjer i én etasje, påvirkes derfor ikke av nedklassifiseringen. Det samme gjelder plattinger, levegger, boder etc.

«Flere av våre leverandører har stanset salget av royalbehandlet kledning i påvente av ny klassifisering. Dette kan medføre at vi på grunn av mangel på trevirke må avvente våre leveranser med royalimpregnert kledning. Vi vil heller ikke kunne garantere leveranse av slik kledning så lenge salget fra leverandørene er stoppet. Våre garasjer har i hovedsak ikke brannklassifisering (se TEK17), men Igland Garasjen vil anbefale de som har mulighet, til å vente med endelig bestilling av kledning til ny klassifisering er gjennomført, sier adm dir i Igland Garasjen, Dag Erik Heier. Igland Garasjen vil gjøre kunder som ikke har mulighet til å vente, oppmerksom på at disse produktene pt ikke er brannklassifisert, slik at de kan vurdere om de vil erstatte royalbehandlet kledning med en annen type.