Få tilbud på garasje
Få tilbud på garasje

Garasje med utvendig trapp

Utvendig trapp leveres impregnert. Denne gir best tilgang til loftsrom, uten å gå på bekost­ning av gulvareal inni garasjen. Merk at denne løsningen med utvendig trapp vil telle med på totalarealet på garasjen.

Dette er en utvendig loftstrapp med repo og rekkverk.
Den leveres i høyde 2300mm, 25500mm og 26500mm

Du kan bestille trappen med retning på trappetrinn fra både venstre og høyre side på garasjen.

Tips: Vi anbefaler at man støper en liten betongplate som trappens stolper kan stå på, for å unngå at trappen står ujevnt eller synker over tid.