Tre + miljø = sant

[singlepic id=45 w=520 h=340 float=center]- Grimstadgarasjene er en miljøvennlig bedrift! Ja, det vil jeg si, sier fylkesskogsmester Roar Flatland. Råvaren i ethvert garasjebygg, selve treverket, er nemlig et svært klimavennlig byggemateriale.

– Tre er en fornybar ressurs som påvirker miljøet lite i et helt livsløp, både i produksjon og i bruk. Det binder CO2 og er dermed også et klimavennlig byggemateriale, forteller Flatland og viser til at det også er viktig i et lokalt perspektiv.

Fylkesskogsmesteren blir ofte brukt av Grimstadgarasjene til råd og hjelp. Treprodukter er generelt sett basert på et fornybart råstoff, og de har derfor liten negativ innvirkning på miljøet, forutsatt at det kommer fra bærekraftig forvaltet skog.

Tre er et av de mest miljøvennlige byggematerialene vi har tilgjengelig i Norge i dag. I en garasje er det dessuten lite bruk av andre materialer (som for eksempel isolasjon og panel) og det gjør i grunnen garasjen renere miljømessig enn vanlige trehus.

Treprodukter har følgende sentrale miljøegenskaper:

  • Råvaren er en fornybar ressurs
  • Bruk av tre reduserer CO2-utslippene til atmosfæren
  • Kommer fra et bærekraftig skogbruk dokumentert gjennom sertifisering
  • Stor andel fornybar energi i fremstillingsprosessene
  • Gir godt innemiljø
  • Gjenvinning og gjenbruk er enkelt