Få tilbud på garasje
Få tilbud på garasje

Jevnlig vedlikehold av din garasje er viktig. Spesielt gjelder dette garasjeporten, som i mange tilfeller er den eneste bevegelige delen i bygget.

Ønsker du hjelp til service, eller opplever du at garasjeporten plutselig ikke fungerer som vanlig? Da kan du kontakte vår serviceavdeling her

Bestill service

Vi anbefaler følgende:

BRUK OG VEDLIKEHOLD:

  • Muttere og skruer bør sjekkes minst en gang i året
  • Ved motordrift bør portens balanse sjekkes en gang i året og etterjusteres
  • Vaier bør kontrolleres og byttes ut ved tegn til oppflising eller slitasje.
  • Lager, trinser, fjærer, bunnbrakett og andre bevegelige deler smøres med universal smøremiddel to til fire ganger i året.
  • Porten bør vaskes/spyles to ganger i året. Vask/spyl porten en gang i måneden dersom du bor ved sjøen. Tetningslister sprayes med silikonspray, alternativt smøres med vaselin.
  • Ved tegn til defekte deler eller annet som gjør at porten ikke fungerer som den skal; kontakt forhandler.
  • Ved aktivisering av fallsikring i forbindelse med fjær- eller vaierbrudd, må også fallsikring og vertikalskinner kontrolleres og eventuelt utskiftes. Det anbefales å la en profesjonell installatør kontrollere porten i slike tilfeller. NB! Husk alltid å spenne ned fjærene før utskifting av deler.
  • Ta vare på monteringsanvisningen