Vi oppdaget at du er på en mobil enhet.
Vår garasjebygger gir best opplevelse på desktop eller nettbrett.

Ta meg til grasasjebygger
Få tilbud på garasje
Få tilbud på garasje

Jevnlig vedlikehold av din garasje er viktig. Spesielt gjelder dette garasjeporten, som i mange tilfeller er den eneste bevegelige delen i bygget.

Ønsker du hjelp til service, eller opplever du at garasjeporten plutselig ikke fungerer som vanlig? Da kan du kontakte vår serviceavdeling her

Bestill service

Vi anbefaler følgende:

BRUK OG VEDLIKEHOLD:

  • Muttere og skruer bør sjekkes minst en gang i året
  • Ved motordrift bør portens balanse sjekkes en gang i året og etterjusteres
  • Vaier bør kontrolleres og byttes ut ved tegn til oppflising eller slitasje.
  • Lager, trinser, fjærer, bunnbrakett og andre bevegelige deler smøres med universal smøremiddel to til fire ganger i året.
  • Porten bør vaskes/spyles to ganger i året. Vask/spyl porten en gang i måneden dersom du bor ved sjøen. Tetningslister sprayes med silikonspray, alternativt smøres med vaselin.
  • Ved tegn til defekte deler eller annet som gjør at porten ikke fungerer som den skal; kontakt forhandler.
  • Ved aktivisering av fallsikring i forbindelse med fjær- eller vaierbrudd, må også fallsikring og vertikalskinner kontrolleres og eventuelt utskiftes. Det anbefales å la en profesjonell installatør kontrollere porten i slike tilfeller. NB! Husk alltid å spenne ned fjærene før utskifting av deler.
  • Ta vare på monteringsanvisningen