Send byggesøknaden elektronisk

ByggSøk er den nasjonale løsningen for elektronisk kommunikasjon i plan- og byggesaker. ByggSøk kan brukes av alle og er gratis.

Ved oppføring av garasje er planleggingsfasen viktig. En sentral del av planleggingen før garasjen kan reises, er om tiltaket er søknadspliktig og du må sende byggesøknad til kommunen. Denne søknaden skal inneholde tegning av garasjen, meldingsskjema, nabovarsel og situasjonskart. Du kan lese mer om nye regler for garasjebygging fra 01.07.2015 her.

Gjennom ByggSøk kan nå innbyggerne i halvparten av norske kommuner sende i byggesøknaden elektronisk. ByggSøk er et produkt som driftes av Statens byggtekniske etat og skal bidra til å fremme mer effektive prosesser i plan- og byggesaksbehandlingen.

Gjennom ByggSøks løsning kan du dermed levere byggesøknaden elektronisk, vel å merke hvis kommunen din har tilrettelagt for det.