Enklere å bygge garasje?

Enklere å bygge garasje?

Foreslåtte endringer i Plan- og bygningsloven vil kunne føre til at det i fremtiden blir enklere å bygge garasje. Av: garasjer.no og Eivind Griffith Brænde/VG (foto) Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) har varslet at Regjeringen vil forenkle byggereglene. Statsråden ønsker at Plan- og bygningsloven skal bli en ”ja-lov”. Forslaget om lovendring ble godkjent før Stortinget tok ferie og legger blant annet opp til at du skal kunne bygge garasje på inntil 50 kvadratmeter på egen tomt – uten å søke kommunen.

– Folk vil spare tid og kommunen kan bruke tiden på andre oppgaver, uttalte Sanner til VG da de ønskede lovendringene ble gjort kjent.

Smidigere prosess

Daglig leder i Igland Garasjen, Dag Erik Heier, er enig i statsrådens ambisjoner. Igland har vært i markedet siden 1963, og opp gjennom årene har de produsert mer enn 100.000 garasjer under merkenavnene Grimstad Garasjen, Igland Garasjen og Norges Garasjen.
– Å få lov til å sette opp en garasje bør ikke være komplisert, sier Heier.
Heier ønsker velkommen en smidigere byggeprosess. Han mener mange forbrukere opplever byråkratiet som tidkrevende og at mange derfor vegrer seg for å starte prosessen.

-Det viktigste er at bygget ikke kommer i konflikt med områdets reguleringsplan eller vegloven, samt at bygget har riktig avstand til naboens tomt, sier Heier.

Mønehøyden bør økes i ny forskrift

Heier opplever at mange ikke kommuniserer godt nok med naboene og andre berørte parter når de skal bygge garasjer.

– God informasjon til naboer og andre impliserte gir en god flyt i prosessen. Er det uenigheter lar disse seg ofte løse og man kan sikre et fortsatt godt naboforhold, sier Heier.

Kommunaldepartementet sendte i juli ut et høringsutkast knyttet til lovens forskrifter. I dette er det lagt opp til at det kun er garasjer med mønehøyde under 4 meter og gesimshøyde under 3 m som skal være unntatt fra søknadsplikten. Igland Garasjen mener departementet har vært for restriktive i forskriften. En gjennomgang av Igland Garasjen sitt salg i 2013 viser at det kun er 40 % av garasjene som vil slippe søknadsplikten med slike restriksjoner.

«Bestselgeren» som er en dobbeltgarasje med 36 graders takvinkel (som Sanner ble avbildet foran i VGs artikkel), er blant garasjene som fortsatt vil være søknadspliktige.

Igland Garasjen har på oppfordring fra statssekretær Amundsen, laget et høringsnotat til de foreslåtte forskriftene.

– Vi mener det vil være klokt av regjeringen å gjennomgå høyderestriksjonene én gang til, og sørge for at brorparten av garasjene som bygges i henhold til reguleringsplanen, kan slippe søknad, sier Heier.

Forenklet nabovarsling

Samtidig blir regjeringen oppfordret til å pålegge utbygger en forenklet nabovarsling.

– Vi tror det er smart å involvere naboer i nye byggeprosjekt. Det er enklere og langt rimeligere å løse uenigheter i forkant av en byggeprosess. Nabovarselet gir naboer anledning til å vurdere konsekvenser av nybygget, og komme med innsigelser og forslag til endringer. Det er imidlertid viktig at dette ikke blir et instrument for kverulanter som vil hindre oppføring av ferdig regulerte garasjer. Dersom innsigelsene ikke er relevante og saklig begrunnet, må kommunen kunne godkjenne prosjektet, til tross for protester fra naboer, sier Dag Erik Heier.