Enda enklere vei til ny garasje!

– Vi kan ta hånd om hele prosessen når ny garasje skal bygges. Det at vi kan hjelpe med alt fra grunnarbeid til ferdig montert garasje, sikrer at prosessene skjer raskere, enklere og bedre for kjøper. 
Av Ivar Eidsaa

Grunnarbeid
Andrea-Scann-Bilde-av-garasjeplat
hushovd

– Vi har forenklet hele gjennomføringen når ny garasje skal bygges, sier markedssjef i Igland Garasjen, Jan Kristian Benestad.
Bakgrunnen for at Norges ledende produsent og leverandør av garasjer tilbyr hele prosessen fra A-Å, er for å forenkle prosessene for kunden. Det innebærer at de nå leverer hele prosessen, fra grunnarbeid, støping av såle og ringmur, til byggingen av selve garasjen.

Sikrer et best mulig sluttprodukt
– Flere har gått fra å kjøpe byggesett i ferdig kappede materialer eller elementer, til å få garasjen ferdig montert, faktisk så mange som 80 prosent, forteller Benestad.

Tradisjonelt har Igland Garasjen levert selve garasjebygget, mens kundene selv har sørget for grunn- og murarbeider. Mange kjøpere av ferdig monterte garasjer har tatt til orde for at de har savnet en leverandør som kan ta hånd om hele prosessen.

– Da må vi som Norges ledende garasjeleverandør selvsagt tilby en slik tjeneste, smiler Benestad.

 

– Vi utarbeider tegninger, vi kan bistå med søknad til kommunen om godkjenning, og står for hele byggeprosessen, alt for å sikre et best mulig sluttprodukt for kjøper, sier Trond Steine, Igland Garasjens egen entreprenørkoordinator.

Dekker et stort geografisk distrikt
Det er blitt utarbeidet en mal for utfylling av forenklet byggesøknad som gjør det enklere for alle kundene som ønsker å gjøre dette selv. I de tilfellene hvor kjøper ønsker mer hjelp, kan Igland Garasjen forestå hele prosessen.

Igland Garasjen har inngått avtaler med flere entreprenører fra Agder, langs hele strekningen inn til Oslo inkludert Romerike i nord, og ned til Halden i Østfold. Dette er entreprenører som Igland Garasjen tidligere har samarbeidet med på store garasjeprosjekter, og entreprenører som tidligere kjøpere har benyttet og hvor disse har meldt tilbake at de har vært fornøyd med arbeidet som entreprenørene har gjort.
Les mer om grunnarbeid

Raskere i gang
– For mannen i gaten er det ofte vanskelig å kvalitetssikre en leverandør i forkant, da man ikke helt ut vet hva som kreves. Man må stole på det leverandøren sier. Nå kvalitetssikrer vi entreprenørene. Vi har kvalitetskrav som entreprenørene må følge for å sikre at grunn- og byggearbeidene blir gjennomført på en best mulig måte slik at garasjen kan stå i mange år uten problemer, sier Trond Steine.

På nettstedet garasjer.no, kan familien som ønsker å bygge garasje, velge hvordan garasjen skal se ut, om man vil ha fullt loft på garasjen, hvor døren(e) og vinduene skal plasseres, om man vil ha dobbel eller enkel garasje, med eller uten portåpner. Man kan også gi en beskrivelse av hvordan terrenget ser ut der garasjen skal stå og legge ved bilder hvis det er ønskelig. Dette forenkler entreprenørens egen prosess, og sikrer at byggingen kan komme raskere i gang.

Ønsker du tilbud på garasje og grunnarbeid kan du fylle ut garasjeskjemaet her:
Få tilbud på garasje

– Entreprenøren har tidligere tatt en befaring før han utarbeider tilbud. Noen ganger må han tilbake på befaring nummer to. Hvis kunden gir en god beskrivelse av tomten og grunnen, kan mange entreprenører gi et tilbud uten befaring. I tillegg vil våre faste entreprenører kjenne våre toleransekrav for grunnmuren, slik at produksjonen kan starte opp parallelt med grunnarbeidene. Dette gjør hele prosessen enklere og mer effektiv, og kjøper kan få garasjen ferdig på betydelig kortere tid, sier Benestad og Steine.
 
60-70 garasjer i uken
Igland Garasjen er Norge største leverandør av garasjer. I høysesongen som varer fra april til oktober/november, produserer og leverer Igland Garasjen mellom 60 og 70 garasjer i uken. Bedriften produserer alt fra eget anlegg rett øst for Grimstad sentrum, like ved E18.

Det var Nere Igland som etablerte bedriften. I 1963 ble den første garasjen levert. Senere utviklet Igland maskinparken som skulle til for å sikre en kvalitets-
produksjon. Bedriften er markedsledende på garasjer og leverer garasjer som i størst mulig grad er tilpasset huset. Det er i dag Torbjørn Igland, sønn av grunn-
leggeren, som eier bedriften med 75 faste med-
arbeidere, og ytterligere 10-15 i høysesongen. Fortsatt benyttes maskinene som Nere Igland i sin tid utviklet, et godt bevis på hvor langt forut for sin tid Igland var.